07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Dansk Fjernvarme mener brancheaftalen er garant for bæredygtig biomasse i Danmark

I brancheaftalen om bæredygtig biomasse forpligter selskaberne bag aftalen sig til udelukkende at bruge bæredygtig biomasse, eksempelvis fra skove, hvor der sikres genplantning, hvor biodiversiteten bevares, etc. Aftalen, der er endelig implementeret om halvandet år, vil sikre, at selskaberne bag aftalen anvender 100 procent bæredygtig biomasse.

- Det er meget positivt, at Klimarådet anerkender, at biomassen kan være bæredygtig. Dog virker det som om, at Klimarådet stiller spørgsmålstegn ved om den biomasse, der anvendes i dag også er bæredygtig ved at kræve øget kontrol og hæve dokumentationskravene. Det mener jeg er en betænkelig tilgang til at regulere den samlede anvendelse af biomasse, hvor særligt biomassen til individuel opvarmning i dag ikke er underlagt de samme skærpede krav som selskaberne bag brancheaftalen er, siger Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- Den årlige rapport som selskaberne bag brancheaftalen hvert år skal udfylde og offentliggøre for at dokumentere biomassens bæredygtighed, skal verificeres af en uafhængig 3.-part, hvilket netop er med til at styrke aftalen og sikre biomassens bæredygtighed.

Nye afgifter er en farlig vej
Klimarådet foreslår, at afgiften på biomasse differentieres alt efter hvordan den enkelte type biomasse påvirker klimaet. Konkret anbefaler Klimaråddet, at Regeringen igangsætter et arbejde med at udvikle indikatorer til vurdering af biomassens bæredygtighed.

- Vi har i brancheaftalen nogle helt konkrete mål, der skal indfries før end biomassen kan få betegnelsen bæredygtig. Vi vil fra branchens side gerne drøfte om denne aftale skal videreudvikles. Men indtil da er det afgørende at erkende at biomasse er og bliver en vigtig trædesten frem mod det lavemissionssamfund som et flertal ønsker. Og p.t. kan ændringer af biomassens vilkår let føre til øget kulforbrug da alternativet til biomasse, langt de fleste steder er kul, siger Kate Wieck-Hansen.

Dansk Fjernvarme pointerer, at der på længere sigt er muligheder for at begrænse brugen af biomasse i de store byer. Det kræver dog en vis udvikling af teknologierne i stor skala.

- Hvis varmeværkerne i de store byer over tid skal udfase biomassen kan det ikke klares med vind og sol alene, der skal andre teknologier til, som først skal udvikles til brug i stor skala. Geotermi kan levere et stort bidrag til den grønne omstilling også i de store byer, siger Kate Wieck-Hansen og fortsætter:

- Desværre er der i dag ikke god økonomi for selskaberne i at undersøge og udnytte geotermi i de store byer. Det vil derfor give god mening at indføre målrettede tiltag mod nye teknologier, såsom geotermi, der vil sikre, at fremtidens klimavenlige teknologier kan indføres i stor skala.

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.