25. apr 2018 Pressemeddelelse

Flot udspil om elvarmeafgift

Regeringen præsenterer i dag et forslag om en permanent reduktion af elvarmeafgiften. Det bringer de store smil frem hos Dansk Fjernvarme, der roser forslaget.

Ros til regeringen for udspil om permanent lavere elvarmeafgift fra fjernvarmeselskabernes brancheforening

Regeringen vil reducere elvarmeafgiften permanent fra de cirka 40 øre pr. kWh i dag til 15 øre pr. kWh. Sådan lyder forslaget fra regeringen i dag i Altinget, hvor skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer forslaget.

En reduktion i elvarmeafgiften på det niveau er et rigtig godt skridt på vejen til at sikre økonomi i, at fjernvarmeselskaberne kan investere i eldrevne varmepumper. Det vil sikre en bedre udnyttelse af den stigende mængde strøm fra vindmøllerne til opvarmning i fjernvarmen.

- Hvis der kan samles flertal i Folketinget til dette forslag, så er det en rigtig god nyhed for fjernvarmekunderne. Det vil gøre det billigere at være fjernvarmekunde, og det vil give fjernvarmeselskaberne mulighed for at bruge vindmøllestrømmen, når der ellers ikke er efterspørgsel efter el, siger Kim Mortensen, der er direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening Dansk Fjernvarme.

Regeringens forslag styrker kollektiv opvarmning
Dansk Fjernvarmes analyser viser, at en reduktion, hvor elvarmeafgiften lander på 15 øre. pr. kWh. lige præcis er det niveau, der sikrer bedst mulig økonomi i varmepumper i fjernvarmen.

- Det er klart, at hvis man alene tjener penge på at sælge el, så ønsker man sig så lav en afgift som overhovedet muligt, med øget elforbrug til følge. Men hvis man er optaget af at skabe et sammenhængende energisystem, hvor fjernvarme og de mange års investeringer i infrastruktur, udnyttes bedst muligt og fjernvarmens evne som lager for vindmøllestrøm styrkes, så har man en interesse i at afgiften lander på et niveau, der styrker den kollektive opvarmning, siger Kim Mortensen, der repræsenterer landets 400 fjernvarmeselskaber.

Lavere elvarmeafgift står højt på ønskelisten
Hvis fjernvarmeselskaberne skal bruge den stigende mængde vindmøllestrøm og samtidig have mulighed for at udnytte de store mængder overskudsvarme, der blandt andet kommer fra de mange nye datacentre, kræver det, at de får økonomi i at investere i kollektive varmepumper. Det har den høje elvarmeafgift, samt en høj afgift på selve overskudsvarmen indtil i dag stået i vejen for. Derfor har de mange fjernvarmeselskaber, der har adgang til billig overskudsvarme fra industrien, haft en lavere elvarmeafgift højt på ønskelisten.

- Jeg er rigtig glad for, at regeringen har lyttet til fjernvarmeselskaberne, der netop har efterlyst en permanent reduktion i elvarmeafgiften. Det fortjener regeringen ros for. Nu vil vi så afvente regeringens samlede udspil, hvor vi håber de vil præsentere flere forslag, der kan hjælpe selskaberne med at reducere prisen på fjernvarme, siger Kim Mortensen, der fortsætter:

- Jeg håber at regeringen også har lyttet til de mange fjernvarmeselskaber, der ønsker større frihedsgrader og derfor ophæver de forældede krav om, at selskaberne både skal producere el og varme og samtidig ophæver tvangsbindingen til dyr naturgas, som selskaberne er bundne til.


Dansk Fjernvarme:
Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt.

Vi mener

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.