20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

Hvilket ansvar påhviler bestyrelsen i et forsyningsselskab, og hvornår er det ledelsen i selskabet, der træffer den afgørende beslutning? Det og en lang række andre udfordringer, som forsyningsselskaberne indenfor vand og varme står med, kan de nu finde svaret på i et nyt kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme netop har præsenteret.

Allan Weirup, som er direktør i Danske Vandværker, der er brancheorganisation for cirka 2.000 danske vand forsyninger, siger:

- Vi har lagt stor vægt på, at vores kodeks er brugbart, og jeg synes faktisk, at vi er endt med et kodeks, som er sund fornuft sat i system. Samtidig er det et rigtig godt supplement til vandværkernes vedtægter. Mange af de anbefalinger, der indgår i vores nye kodeks, er noget, som man i forvejen - bevidst eller ubevidst – gør ude på vandværkerne, derfor er jeg meget optimistisk i forhold til, at de forbrugerejede forsyninger vil tage godt i mod det.

Forbrugereje skaber naturligt pres
De forbrugerejede vand- og varmeselskaber er drevet non-profit, hvorfor de ikke må opkræve mere, end det koster at producere og levere vand og varme. Omvendt har de heller ikke andre interesser end deres ejeres, der samtidig er deres forbrugere, hvilket skaber et helt naturligt pres for at sikre så billige forsyninger som muligt.

Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets cirka 350 forbrugerejede fjernvarmeselskaber, siger:

- Helt grundlæggende tror jeg, det er svært at finde en sektor, der agerer mere ansvarligt end varmesektoren, der under non-profit regulering har alle incitamenter til at tjene forbrugerne. Når det alligevel har været væsentligt at formulere et selvstændigt kodeks for de forbrugerejede selskaber, så skyldes det, at de mange selskaber har et stigende behov for at formalisere det arbejde, de gør, og få synliggjort den indsats og det ansvar, de i den daglige drift lever op til.

De to brancheorganisationer har i samarbejde med en række medlemmer samt konsulentfirmaet PLUSS Leadership formuleret 24 konkrete anbefalinger fordelt på 6 kategorier, der udgør en samlet beskrivelse af, hvilket ansvar selskaberne forventes at leve op til.

Den 13. juni 2017 kunne DANVA, Danske Vandværker, Affaldsforeningen og Dansk Fjernvarme præsentere kodeks for god selskabsledelse for de kommunalt ejede forsyningsselskaber. I november senere på året kunne elsektoren ved Dansk Energi præsentere et kodeks for de forbrugerejede elselskaber og nu præsenteres et samlet kodeks for de forbrugerejede forsyningsselskaber i vand- og varmesektoren.

Hent publikationen "Kodeks for god selskabsledelse" her.

Vi mener

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.