02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Godt med fremrykning af lavere elafgift til varme. Nu skal der fokus på permanent reduktion af elafgift til kollektive varmepumper, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme

Der er roser fra Dansk Fjernvarme til dagens aftale om at fremrykke starttidspunktet for, hvornår elafgiften skal reduceres. Med Erhvervspakken fra sidste år blev det besluttet, at elafgiften til varme skulle reduceres med 15 øre pr. kWh i 2019, 20 øre pr. kWh i 2020 og herefter en permanent lempelse på 10 øre. Pr. kWh.

Med dagens aftale fremrykkes denne lempelse, så den nu vil træde i kraft allerede fra maj 2018. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme, der ser en reduceret elafgift til varmepumper som forudsætning for, at fjernvarmeselskaberne kan investere i varmepumper, der bl.a. kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra blandt andet datacentre.

Det er en rigtig god nyhed.
- Store varmepumper bliver krumtappen i fremtidens energisystem, da fjernvarmeselskaberne er dem, der skal bygge bro mellem de store, men svingende mængder vindenergi, industriens overskudsvarme og vores behov for opvarmning, siger Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Der er derfor god grund til at glæde sig over dagens aftale. Når de nye datacentre begynder at skyde i vejret, vil vi få så rigelige mængder overskudsvarme, at det vil blive det største energibidrag i varmeforsyningen. For at udnytte det kræver det varmepumper, som dagens aftale netop er med til at hjælpe godt på vej.

I dagens aftale har aftaleparterne bag erhvervspakken fra november også genbekræftet intentionen om at reducere elafgiften til varme permanent fra 2021.

- Vi er meget tilfredse med, at partierne bag aftalen nu genbekræfter, at elafgiften til varmepumper skal reduceres efter 2021. Hvis vi skal ud og investere i et stort antal omkostningstunge varmepumper, vil en permanent reduktion være et solidt bidrag til at sikre en sund og langsigtet økonomi og dermed styrke varmepumpernes konkurrenceevne, siger Kim Behnke.

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.