16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

Kim Mortensen: Vi skal ikke ende med at betale skjulte skatter via vores varmeregning. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor to vandværker under DANVA har kørt en såkaldt prøvesag på baggrund af en dom fra Landsskatteretten. Landsrettens dom går i mod DANVA, og det betyder, at vandværkernes kunder nu kan se frem til en ekstra skatteregning på op mod 36 milliarder kroner.

Landsskatteretten har sat en række lignende sager – i alt omfatter sagen 275 vandværker – i bero, mens Østre Landsret har behandlet sagen. Sagen drejer sig om den beregningsmodel, som Skat har lagt til grund for vandværkernes skattebetaling – her har DANVA og vandværkerne argumenteret, at Skats grundlag for skatteopkrævning ikke kan gøres gældende, fordi vandværkerne fungerer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

Det får nu Dansk Fjernvarme til at frygte for, at deres medlemmer – der også har ”hvile-i-sig-selv-princippet” som sit grundlag – også kan blive ramt, når fjernvarmeselskaberne skal underlægges ny regulering.

- Såvel ministeren som flere politikere fra de øvrige partier har varslet, at der vil ske ændringer i forhold til den nuværende regulering af fjernvarmen. Det var også det, der afstedkom hele sagen om skat for vandværkerne, og selv om ændringerne kan være nødvendige, risikerer fjernvarmekunderne måske at havne i den samme situation i forhold til Skat, forklarer Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Han vil derfor have Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til at sikre, at eventuelle ændringer af den nuværende regulering ikke sender fjernvarmekunderne ud på en utilsigtet skattemæssig rutsjetur.

- Det er en jo en skjult skattestigning, som vandværkerne og kunderne bliver ramt af med den seneste dom fra Østre Landsret, og det er kun politikerne, der kan sikre, at det ikke sker igen. Derfor er det en helt naturlig opgave for dem at løse, for vi skal ikke ende med at betale skjulte skatter via vores varmeregning, siger Kim Mortensen.

Kim Mortensen giver i øvrigt udtryk for, at han håber sagen med vandværkerne ikke slutter med dommen fra Østre Landsret, men at den går videre i systemet. Østre Landsret nævner også, at et mindretal af dommerne ønskede sagen sendt tilbage til skattemyndighederne til fornyet behandling.

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.