17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Parlamentet har nu i plenum vedtaget deres forhandlingspositioner for VE- og energieffektiviseringsdirektiverne. Her har EU Parlamentet blandt andet besluttet at øge andelen af vedvarende energi i det europæiske energisystem og energieffektivitet til 35 procent i 2030.

De nye ambitioner hilses velkommen af Dansk Fjernvarme, hvor international chef, Birger Lauersen har fulgt forhandlingerne og afstemningerne.

- Hvis ambitionerne skal opfyldes, må man benytte sig af den infrastruktur til at føre vedvarende varme ind i byerne og udnytte den overvældende mængde overskudsvarme, som til stadighed går til spilde og som derfor er til rådighed til opvarmning.

Vi skal sikre sammenhæng i energisystemet
Dansk Fjernvarme hæfter sig særligt ved, at det er lykkedes at sikre at sammenhæng mellem udbygningen med vedvarende energi på den ene side og energieffektivitet på den anden.

- Vi er nødt til at spille på alle heste i omstillingen af vores energisystem, hvis vi skal nå så omkostningseffektivt i mål som muligt. Derfor er vi også særligt glade for, at der er bred opbakning til at sikre ambitiøse målsætninger indenfor begge områder, siger Birger Lauersen, der fortsætter:

- Det er meget tilfredsstillende at se, hvordan EU Parlamentet bakker op om såvel fjernvarme som fjernkøling, som et bærende element i udviklingen af det europæiske energisystem frem mod 2030. Vi ser positivt frem til de kommende forhandlinger om den endelige version af direktiverne, idet også EU's ministerråd har en positiv forhandlingsposition på områder af betydning for fjernvarme og køling.

Danske bæredygtighedskriterier sætter rammen
Dansk Fjernvarme bemærker i øvrigt, at EU Parlamentet også har drøftet deres position i debatten om bæredygtighedskriterier for biomasse.

- Det er positivt, at EU Parlamentet i dag er blevet enige i forhold til fælleseuropæiske bæredygtighedskriterier, der i vid udstrækning ligger på linje de danske kriterier, som vi allerede har indført og anvender og som netop sikrer, at den biomasse vi bruger til opvarmning er bæredygtig, siger Kate Wiek-Hansen, der er konsulent i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Vi tror derfor på, at kriterierne vil kunne implementeres forholdsvis enkelt. Et enkelt udestående er desværre at de enkelte lande kan indføre egne, skærpede krav, hvilket ikke sikrer ensart kvalitet og konkurrence for biobrændslerne til de enkelte lande. Det spørgsmål håber vi kan løses i de kommende forhandlinger.

 

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.