05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

Fredag den 15.november fremsatte regeringen et nyt lovforslag om standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget forventer regeringen, at det vil give øgede udgifter for forbrugere og erhvervslivet på mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

Folketingsmedlem og vikarierende ordfører for Socialdemokratiet, Karin Gaardsted, har spurgt ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, om han kan garantere, at forbrugerne og erhvervslivets omkostninger ikke overstiger det varslede beløb mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

I sit svar skriver ministeren at:

”Omkostningsestimatet er behæftet med usikkerhed, da omkostningerne vil afhænge af de konkrete datakrav, som Energitilsynet kommer til at stille til selskaberne. Dette skal først fastlægges i det videre arbejde. Derudover afhænger de samlede omkostninger af, hvorvidt virksomhederne selv kan udføre omstillingsopgaverne eller må tilkøbe ekstern hjælp i form af eks. revisorer eller rådgivende ingeniører.”

Stærkt bekymrende
Der er med andre ord ingen sikkerhed for, at fjernvarmeselskaberne - og dermed forbrugerne – slipper for at skulle have endnu flere penge op af lommerne for at imødekomme de nye krav i lovforslaget.

- Lige nu er regeringen og ministeren indstillet på, at fjernvarmeselskaberne skal opkræve op til 183 millioner af forbrugernes penge, så de kan give myndighederne nødvendig viden til udmøntning af sparekravet på 500 millioner kroner i 2020, siger Rune Moesgaard, chef for politisk økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme, der fortsætter,

- Det er langt mere end først antaget, hvilket i sig selv er foruroligende. Men når vi nu kan læse af ministerens svar, at regeringen afviser at give en garanti for, at det ikke bliver endnu dyrere for forbrugerne, så er det stærkt kritisabelt.

Kvæl ikke drivkraften
Dansk Fjernvarme frygter, at de nye krav om mere dokumentation og papirarbejde kommer til at kvæle det gode arbejde, der i dag foregår ude i selskaberne.

- Fjernvarmeselskaberne skal stå til regnskab overfor forbrugerne, og det tager de meget alvorligt. Derfor er det også meget glædeligt, at selskaberne de seneste tre år har reduceret prisen for forbrugerne med 11 procent. Det hårde arbejde og den vilje der driver selskaberne, må nu ikke sættes over styr med krav om mere papirarbejde for at indfri et højst tvivlsomt spare-potentiale, der er blevet kritiseret af snart sagt alle med indsigt i fjernvarmeforhold, siger Rune Moesgaard.

Ifølge regeringens planer skal lovforslaget 2. behandles i Folketinget den 14. december og endelig vedtages den 20. december. Der er tale ”L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning”. 

Vi mener

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.