21. dec 2020 Høringssvar

EU-Kommissionens spørgeskema om revision af EE-direktiv

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om EU-Kommissionens spørgeskema om revision af EE-direktivet (EED), som har til formål at indsamle synspunkter og forslag fra stakeholders forud for udarbejdelsen af et konkret forslag til revision af direktivet.

Birger Lauersen
International chef
M: +45 40 28 30 20
bl@danskfjernvarme.dk

Hovedproblemstilling
Hovedproblemet i forbindelse med en eventuel revision er, hvilken rolle energieffektivisering skal spille for at opfylde en overordnet målsætning om CO2-reduktioner på minimum 55 procent i 2030. Kommissionens egen analyse af behovet, hvoraf dens policy-valg vil afhænge, er ikke afsluttet og direktivet har netop været igennem en revision, hvis implementering og virkning heller ikke er kendt.

Det er dansk fjernvarmes opfattelse, at det primære instrument til CO2-reduktioner bør være forstærket og bred anvendelse af prissætning på CO2-emissioner – primært gennem kvotehandelssystemet (ETS), subsidiært, og kun for så vidt en (del)sektor vanskeligt lader sig indpasse i ETS, CO2-beskatning. Eksistensen af EED er i sig selv udtryk for manglende vilje til, gennem kvoter og afgifter, at lade prisen på energi afspejle dens samfundsmæssige omkostninger. Man har i stedet valgt detaljeret at pålægge nogle sektorer energieffektiviseringsydelser, medens andre sektorer er gået fri. Vi er ikke i tvivl om, at eksistensen af høj energi- og CO2-beskatning (også før introduktionen af ETS) har været den udløsende faktor for høj energieffektivitet i Danmark.

Konklusion
Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at revision af EED bør ske med respekt for at den seneste revision af direktivet endnu ikke er implementeret og effekten ikke set. Vi ville foretrække at energipriserne for alle reelt afspejlede de samfundsøkonomiske omkostninger ved energianvendelse, og at særskilte, administrative indgreb som EED blev holdt på et minimum. I høringssvaret (som kan hentes i fuld længde her på siden) er anført nogle konkrete punkter, som - sammen med ovenstående - vi opfordrer til inddrages i regeringens input til høringen.