10. dec 2020 Høringssvar

Høringssvar vedrørende indregning af omkostninger til køb af grøn energi i fjernvarmepriserne

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende Forsyningstilsynets vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til køb af grøn energi mv. i fjernvarmepriserne (19/14658).

Uffe Schifter-Holm
Tværfaglig konsulent, Dansk Fjernvarme
T: + 45 24 91 55 60
M: ush@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedrørende Forsyningstilsynets udkast til en vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til indkøb af grøn energi.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på udkastet.

Hovedproblemstilling
Den vejledende udtalelse omhandler fjernvarmeselskabernes muligheder for at indregne omkostninger til indkøb af dokumenteret/certificeret grøn energi. Forsyningstilsynets vurdering er, at fjernvarmeselskaberne ikke kan indregne omkostninger til køb af certifikater (oprindelsesgarantier) på f.eks. el og biogas, da det ikke anses som nødvendige omkostninger iht.

Varmeforsyningsloven. Der kan dog indregnes omkostninger til indkøb af ”fysisk grøn energi”, men Dansk Fjernvarme er ikke enig i denne fortolkning, da det udelukker fjernvarmeselskaberne som de eneste forbrugere fra at deltage i de officielle systemer for handel med grøn energi.

Konklusion
Dansk Fjernvarme mener ikke, at Varmeforsyningsloven og forarbejderne til lovbestemmelserne nødvendigvis skal fortolkes, så det udelukker, at fjernvarmeselskabet kan købe bestemte energiprodukter på f.eks. el- og gasmarkedet. Argumentationen for denne holdning er fremført i høringssvaret.

Du kan downloade hele høringssvaret fra højre spalte på denne side.