11. sep 2020 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om Skrotningsordningen, som har til formål at indføre tilskud til individuelle varmepumper på abonnement.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
T: +45 76 30 80 36
M +45 51 53 88 86
aje@danskfjernvarme.dk

En effektiv og hurtig grøn omstilling af varmeforsyningen bør tage højde for, at langt de fleste steder, hvor der i dag er kollektiv forsyning via gasnettet, vil det være oplagt fortsat at have kollektiv varmeforsyning, baseret på grøn fjernvarme. Dette understøtter udkastet til udmøntningen af skrotningspuljen efter Dansk Fjernvarmes opfattelse ikke.

Dansk Fjernvarme anbefaler, at bekendtgørelsen ændres, så den i langt højere grad støtter op om kommunernes muligheder for at planlægge den grønne omstilling og deres lokale varmeforsyning, så der kan tages nødvendigt hensyn til bymiljø, støjgener mv.

Dansk Fjernvarme finder det endvidere problematisk, at der lægges op til, at tilskudsordningen for individuelle varmepumper indføres tidligere end en lignende tilskudsordning til fjernvarme. Dertil kommer, at afskaffelse af kraftvarmekrav og ophævelse af kravet om at sammenligne med fossile alternativer i projektbekendtgørelsen, fortsat udestår i implementeringen af Klimaftalen af 22. juni 2020. Disse forhold forrykker konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og individuelle løsninger afgørende.

Dansk Fjernvarme finder det stærkt kritisk, at tilskudsordningen i udkast til bekendtgørelsen er udvidet til at gælde i kollektivforsynede naturgasområder, hvilket ikke er i overensstemmelse med energiaftalen fra 2018, hvor det er aftalt mellem forligspartierne at tilskuddet kun skulle gælde uden for kollektivforsynede områder.