11. sep 2020 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, som har til formål at effektuere Klimaaftalen af 22. juni 2020 i den oprindelige version af samme bekendtgørelse, der var i høring i foråret 2020.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
T: +45 76 30 80 06
M: +45 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Hovedproblemstilling
Der foreslås en prioriteringsfaktor på konvertering fra naturgas til el på 1,25 og højere ved overgang fra olieprodukter og koks, imens samme faktor ved konvertering til fjernvarme er 1. Det giver en urimelig konkurrencefordel til el, og udhuler muligheden for at under-søge hvor fjernvarme vil være den samfundsøkonomisk bedste løsning.

Tilskud til udnyttelse af overskudsvarme er afgrænset til reduktion for behov for tilført energi hos virksomheden selv. Tilskudsordningen understøtter dermed ikke udnyttelse af overskudsvarmen udenfor virksomheden, som ellers er både billig og en vigtig brik i at nå 70%-målsætningen for 2030.

Konklusion
Konvertering til fjernvarme bør sidestilles med konvertering til el, både vedr. opvarmning og procesenergi, når det gælder tilskudsmuligheder, idet klimaeffekterne er ens, og det skal afspejles i konkurrencevilkårene.

Dansk Fjernvarme mener ligeledes, at der bør kunne opnås tilskud hos virksomheder, der leverer overskudsvarme til andre formål end eget brug, herunder også til fjernvarmenettet. Det vil give incitament til øget brug af overskudsvarme over en bred kam, men særligt i fjernvarmen kan det fortrænge andre brændsler og bidrage til et fleksibelt fjernvarmesystem, der kan balancere og integreres med el-nettet.