11. sep 2020 Høringssvar

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser

Dansk Fjernvarme er bekendt med, at kravene i udkastet til bekendtgørelsen er en implementering af Energieffektivitetsdirektivet og iht. EU-kommissionens henstilling, og at Energistyrelsen derfor ikke selv har formuleret kravene eller kan ændre dem væsentligt.

Uffe Schifter-Holm
Tværfaglig konsulent
T: +45 76 30 80 00
M: + 45 24 91 55 60
ush@danskfjernvarme.dk

Kravene til, at forbrugerne skal underrettes hver måned, samt at mange faktureringsoplysninger ser ud til at skulle leveres sammen med faktura, i stedet for at kunne gøres tilgængelige via en hjemmeside med henvisning på faktura, finder Dansk Fjernvarme helt ved siden af i en dansk kontekst.

Det kommer til at give en masse unødvendig administration og ekstraomkostninger, uden at forbrugerne får noget ud af det, andet end en masse beskeder de ikke ønsker samt papir til skraldespanden eller bilag til betalingsservice, som ingen læser.

Dansk Fjernvarme håber derfor, at myndighederne vil arbejde på at få mere fleksibilitet ind i Energieffektivitetsdirektivet næste gang, det skal revideres. Implementeringen giver anledning til rigtig mange spørgsmål omkring, hvordan de forskellige krav skal fortolkes og overholdes.

Flere af kravene kan umiddelbart lyde simple, men opfyldelsen forudsætter en masse tekniske overvejelser, beslutninger og investeringer. Som forklaret yderligere senere, kan Energistyrelsen derfor heller ikke forvente, at fjernvarmeselskaberne kan nå at leve op til alle de krav, der træder i kraft 25. oktober 2020.

Tidsfristen er under alle omstændigheder alt for kort, men særligt set i lyset af, at der er så mange upræcise krav, som først skal fortolkes.