03. jun 2019 Høringssvar

Bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen)

Til Miljø- og Fødevareministeriet

DANSK FJERNVARMES HØRINGSSVAR UDKAST TIL ÆNDRET BIOASKEBEKENDTGØRELSE

Først skal det bemærkes, at det undrer Dansk Fjernvarme at der ikke er taget hensyn til det omfattende ASHBACK projekt over 4 år, der har undersøgt og dokumenteret askens betydning og påvirkning af omgivelserne. Projektet er netop er afsluttet og afrapportereret, men projektet er ikke inddraget i bekendtgørelsen, selv om Miljøstyrelsen selv har været part i undersøgelsen.

Projektet viser netop at udbringning af større mængde aske end angivet i høringsudkastet, giver en positiv effekt på skoven.

I udkastet, er der sket nedregulering af den mængde fosfor, der må udbringes på en gang. Hidtil har det været mulig at udbringe gennemsnittet over 3 år, altså 90 kg/ha. Det er nu nedreguleret til, at der kun må udbringes 30 t/ha pr år.

Det resulterer i, at mængden er så lille at det i praksis ikke er økonomisk at udbringe og derfor stopper tilbageføringen af aske til skoven, hvilket ikke formodes at være hensigten. Det er meget væsentlig at recirkulere næringsstofferne tilbage til skoven, så der ikke fjernes næringsstoffer og jorden udpines.

De Danske Fjernvarmeværker har netop formået at finde udnyttelse af asken til gødning i skoven på en god og effektiv måde ved at tilbageføre asken til skoven, så den ikke skal deponeres. De senere år er der afsat en væsentlig større mængde og med undersøgelsen i ASHBACK projektet var det forventet, at endnu større mængder kunne afsættes til gødning i skoven.

Vi er ligeledes bekendt med at skovloven ikke har nogen Fosfor norm, hvorefter man ved at fjerne reguleringen fra bioaskebekendtgørelsen fjerner muligheden totalt for at sprede aske.