22. maj 2019 Høringssvar

Midlertidig ordning for tilskud til varmepumper, der installeres af energitjenesteleverandører

Der er afgivet høringssvar til ovenstående høring, hvor Dansk Fjernvarme bl.a. gør opmærksom på, at ikke alle huse er velegnet til at gøre brug af en individuel varmepumpe pga. isoleringen.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
aje@danskfjernvarme.dk
M: 51 53 88 86

Til Center for Forsyning

DANSK FJERNVARMES KOMMENTARER TIL UDKAST OM MIDLERTIDIG ORDNING FOR TILSKUD TIL VARMEPUMPER DER INSTALLERES AF ENERGITJENESTELEVERANDØRER

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere Energistyrelsens udkast.

Det er Dansk Fjernvarmes holdning, at det er meget positivt, at der yde støtte til kunder i et fjernvarmeselskab, hvor fjernvarmeselskabet har været nødt til at lukke og kunden efterfølgende
skal have egen individuel varmeforsyning.

Man kan forvente, at i mindre bysamfund vil investeringen i f.eks. en varmepumpe for nogle tidligere kunder af fjernvarmeselskabet være en væsentlig investering, hvorfor tilskuddet vil lette omstillingen til individuel forsyning betydeligt.

Dansk Fjernvarme vil gerne, at fjernvarmekunderne kommer godt ind i individuel forsyning med varmepumpe. Derfor vil vi gerne bede Energistyrelsen tage højde for følgende forhold i forbindelse med tilskud til en varmepumpe:

  • Hvilket forrentningselement må de 4 udbydere indregne i deres omkostninger og efter hvilke standarder vil Energistyrelsen vurdere de omkostninger som udbyderne indregner i deres tilbud
  • Hvilken standard skal varmepumpens kvalitet og service heraf leve op til? Kunden skal gerne opleve en så problemfri individuel forsyning som muligt.
  • Har det betydning, hvis der er tale om f.eks. erhvervsvirksomheder? Det vil jo ikke alle tilfælde kun være enkelthuse.
  • Puljen står til kun at gælde i 2020. Er det fordi det kun er en midlertidig ordning, eller forventes hele puljen på 70 mio. kr. at være brugt på 1,5 år?

Dansk Fjernvarme vil gerne gøre opmærksom på, at en individuel varmepumpe ikke i alle tilfælde vil være den optimale løsning for alle. En luft til vand varmepumper arbejder bedst ved en fremløbstemperatur på 45 – 50 grader, og at effektiviteten svinder ind hvis man skal have en højere fremløbstemperatur.

Mange af de forbrugere, vi har ved et lukningstruede varmeværk, har dårligt isolerede huse og interne anlæg, som fordre en høj fremløbs temperatur. Skal de i dag ned på en fremløbstemperatur på 45 gr. vil det kræve væsentlige ombygninger.

En sådan pumpe vil kræve større udgifter til isolering og ombygning af interne installationer, og da husene ofte har en handelspris i størrelsesordenen 200-300.000 kr. vil det slet ikke være løsningen for dem. Her vil det i langt højere grad give mening at etablere en individuel biomasse løsning, her vil de have den nødvendige komfort og en billigere indkøbspris end varmepumpen, og dermed også en billig varmepris.

Energistyrelsen bør derfor overveje at udvide ordningen til også at omfatte individuelle biomasseløsninger.