15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

Louise Overvad Jensen
Faglig chef
T: 76 30 80 00
M: 20 26 62 05
loj@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte forslag til lov om ændring af udbudsloven.

Dansk Fjernvarme er indforstået med forslaget om pligt for ordregiver til før udbuddet at offentliggøre og skabe fuld klarhed over den model, som man vil bruge til at vurdere, hvilket tilbud der skal vinde udbuddet, selvom det formindsker ordregivers fleksibilitet, idet tilbagemeldingerne fra et udpluk af vores medlemmer er, at de er meget opmærksomme på dette i forvejen. Tilbagemeldingerne er dog også, at man fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bør være meget opmærksomme på bureaukrati, specielt ift. mindre opgaver.

Dansk Fjernvarme stiller sig gerne til rådighed for at samle et udpluk af vores medlemmer, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker nærmere input.