02. apr 2019 Høringssvar

Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Dette høringssvar drejer sig om en rettelse ved den seneste større opdatering af projektbekendtgørelsen. Dansk Fjernvarme har derfor ikke nogen kommentarer direkte til denne høring men har valgt at gøre opmærksom på, at der skal slækkes på begrænsningerne ved at investere i en kombineret løsning af biomasse og eldrevne varmepumper. Læs hele høringssvaret her.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
aje@danskfjernvarme.dk
M: 51 53 88 86

Til Center for Forsyning

DANSK FJERNVARMES HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL ÆNDRING AF BEKENDTGØRELSE OM GODKENDELSE AF PROJEKTER FOR KOLLEKTIVE VARMEFOSYNINGSANLÆG

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på høringen.

Dansk Fjernvarme har ingen kommentarer til ophævelse af kraftvarmekravet for blokvarmecentraler på over 3 MW, der er beliggende i individuelt naturgasforsynede områder.

I forhold til projektbekendtgørelsens § 27 stk. 5 vil Dansk Fjernvarme dog gerne gøre opmærksom på, at det er et uhensigtsmæssigt ekstra krav, at der stadig skal udvises positiv samfundsøkonomi i projektforslag, ved etablering af kombinerede eldrevne varmepumper og biomassekedler, hvor biomassekedlen har en mindre varmekapacitet end varmepumpen.

Kravet om positiv samfundsøkonomi i ovenstående løsninger står, pga. af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, i vejen for en omstilling af produktionen i fjernvarmeselskaberne til en mere miljøvenlig og billigere produktion. Kombiløsningen med biomasse og varmepumpe har en væsentlig evne til at reduceret forbruget af dyr og CO2-udledende naturgas i fjernvarmeproduktionen.

Kombiløsningen er ligeledes bragt i verden for at hjælpe fjernvarmeselskaberne med at modstå høje varmepriser som følge at grundbeløbets bortfald.
Det samme var i sin tid tilfældet, da en del af de mindre fjernvarmeselskaber fik lov til at opstille 1MW biomassekedler for at undgå meget høje varmepriser. Den gang blev kravet om positiv samfundsøkonomi for sådanne projektforslag afskaffet.

Dansk Fjernvarme skal derfor indstille til, at det også bliver muligt at lave projektforslag med en kombiløsning af biomasse og varmepumper, uden at projektforslaget skal leve op til krav om positiv samfundsøkonomi. Dette vil være med til at sikre, at flere af sådanne løsninger bliver gennemført, hvilket vil være med til at sikre en bedre økonomi for de fjernvarmeselskaber, hvor kombiløsningen er en bedre forbrugerøkonomisk løsning end andre alternative investeringer.