09. maj 2018 Folkemøde

Oversigt over Dansk Fjernvarmes debatter på Folkemødet

Her finder du mere uddybende information om Dansk Fjernvarmes Folkemødedebatter i 2018

TORSDAG DEN 14. JUNI

 

Hvor mange penge skal vi spilde?
Varmepumper i fjernvarmen kunne realiseres i morgen og give overskud med det samme. Det er sund og grøn fornuft men kan ikke lade sig gøre på grund af afgifter. Benspændende afgifter har været diskuteret i 10 år. Hvornår sker der noget? Hør buddene og bland dig selv i debatten.

Morten Bæk, Direktør, Energistyrelsen, Peter Rathje, Direktør, Project Zero, Sønderborg, Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme

13.00-14.00, B7 – Energibyerne (Tankegang)

__

Kan man udlicitere ansvaret for den grønne omstilling?

Skal vi selv planlægge, styre og drive den grønne omstilling, eller kan vi overlade det til markedet at sikre god genanvendelse, grøn og billig varme og rent vand og klimasikring? Hvem skal have stå ved roret mod fremtidens forsyninger?

Lars Therkildsen, formand, DANVA, Jacob Hartvig Simonsen, Direktør, Dansk Affaldsforening, Jesper Koch, Analysechef, Dansk Fjernvarme, John Buur Christiansen, Adm. direktør, Biofos, Lars Barfoed, Bestyrelsesformand, Energinet, Brian Vad Mathiesen, Professor, Aalborg Universitet


13.45-14.45, B9 – Forsyningsteltet (DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme)

 

__

 

Sæt strøm til radiatoren
Regeringen vil have en vindmøllepark mere. Det er godt for den grønne omstilling, og for forsyningerne til de store datacentre, der er på vej. Men hvad gør vi med den ekstra vindmøllestrømmen, når vinden rigtigt blæser? Hvis fjernvarmen får lov, kan den laves til varme – og det samme kan ske med overskudsvarmen fra de mange servere, som datacentrene er på vej med. Så hvordan får vi billedlig talt sat strøm til radiatoren? Dansk Fjernvarme og Fors indbyder til debat.

Brian Vad Mathiesen, Professor, Aalborg Universitet, Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi, Henrik Corell, Produktionschef, Fors, Henrik Hansen, Direktør, Datacenter Industrien, Claus Møller, CEO, Siemens A/S; Mikkel Juul, Business Development Director, WellPerform  

15.00-16.00, B9 – Forsyningsteltet (Dansk Fjernvarme, Fors)


 

FREDAG DEN 15. juni

 

Nedlægger vi landdistrikterne, når vi nedlægger forsyningen?
700.000 danskere bor i landdistrikterne. Her ligger mange af landets forsyningsvirksomheder – små vand- og fjernvarmeværker – og de er både lokalt og demokratisk forankrede, ligesom de bidrager med lokale arbejdspladser til smeden, revisoren og landmanden. Men hvad betyder det for landdistrikterne, når grundbeløbet forsvinder og fjernvarmen derfor bliver dyrere fra 2019? Hvad er konsekvenserne for huspriser, mulighederne for energirenovering, bosættelse og i sidste ende liv og udvikling i landdistrikterne? Og hvor vigtig er den lokale forankring af forsyningsselskabet – er det ikke lige meget, om det ligger i den store by, bare det er billigt?

 

Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd, Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme, Michael Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri, Jacob Bjerregaard, Formand KL Teknik og Miljø, borgmester i Fredericia, Kommunernes Landsforening, Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium, Peter Jayaswal, direktør for ejendomsfinansiering, Finans Danmark

 

12.00-13.00, B9 – Forsyningsteltet (Dansk Fjernvarme, Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Byggeri)

 

__

 

Skal vand, varme og affald styres af profit?
Regeringen har en vision i sin forsyningsstrategi om at afskaffe hvile i sig selv princippet, så der skal kunne udbetales overskud til ejere af forsyninger. Men giver det kunderne bedre og billigere forsyning, sådan som regeringen også ønsker det. Hvad er op og ned i debatten om liberalisering af vand, varme og affald. I dag er forsyninger i demokratiske ejerskab enten i hænderne på kommuner eller forbrugere, det giver mere værdi for kunder og samfund end et ejerskab, der er styret af profit, eller gør det? Forsyningsordførere og repræsentanter fra tænketanke samt forsyninger udgør de stærke hold i quizdysten på viden om ejerskab af forsyninger og deres kunder. Når du har overværet denne quiz om nogle af de basale værdier i det danske samfund, vil du have faktuel viden om, hvilket ejerskab af forsyninger, der er bedst og billigst for danskerne.

Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme, Carsten Bach, Forsynings- og Energiordfører, Liberal Alliance, Orla Østerby, Energiordfører, Det Konservative Folkeparti, Lasse Frimand Jensen, medlem af Miljø- og energiudvalget (S), Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA,  Jacob Simonsen, Direktør, Dansk Affaldsforening, Joachim Sperling, Head of Corporate Affairs, AxcelFuture

 

13.45-14.45, B9 – Forsyningsteltet (DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme)

 

__

 

Playmaker for grøn omstilling? Jobsamtale med Thomas Egebo

Vi genafspiller jobsamtalen mellem Energinets bestyrelsesformand, Lars Barfoed, og Energinets nye adm. direktør, Thomas Egebo. Et ansættelsesudvalg bestående af energiens hårde hunde vurderer herefter, om energisektoren og det danske samfund har fundet den rigtige playmaker til 2. halvleg i den grønne omstilling. I Danmark er vi blevet gode til vedvarende energi og til at indpasse VE i energisystemet. Så gode, at næsten halvdelen af dansk forbrug af elektricitet kan dækkes alene med strøm fra vindmøller. Men omstillingens 2. halvleg bliver sværere. Fleksibelt energiforbrug, kobling af sektorer og digitalisering er bare nogle af de krævende kodeord for det samarbejde, en central playmaker som Energinets adm. direktør skal være med til at forløse. Kan Thomas Egebo det? Og hvem er han? Hvad kan danskerne og energisektoren forvente sig af ham som Energinets CEO, og hvad vil han betyde for den grønne omstilling? Kom og få svar.

Lars Barfoed, Bestyrelsesformand, Energinet, Anja Philip, Forkvinde, Forbrugerrådet TÆNK, Thomas Egebo, Adm. direktør, Energinet, Lars Aagaard, Direktør, Dansk Energi, Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme,  Troels Ranis, Branchedirektør, DI Energi, Jens Astrup Madsen, Energichef, Landbrug og Fødevarer

 

17.30-18.30, B8 – Energinet (Energinet)

 

__

 

LØRDAG DEN 16. juni

 

 

Energi: Brug løs eller spar?

Det er dejligt nemt bare at bruge løs af vores energi og økonomi, men er det klogt? 

 

kl. 13.45-14.45, B9 - Forsyningsteltet (Dansk Fjernvarme, De Frie Energiselskaber) 

 

__

 

Kommuner og forsyningsselskaber i partnerskab  om grøn omstilling

Greater Copenhagen er verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Kommuner og forsyningsselskaber har i fællesskab netop udgivet et fælles Roadmap 2025, der udpeger 34 konkrete, der skal  gøre hovedstadsregionens el- og varmesystem fossilfrit i 2035. I debatten sættes fokus på, hvordan partnerskaber mellem kommuner og forsyningsselskaber kan understøtte lokalt ejerskab, grøn omstilling og vækst, og hvilke rammevilkår der skal bør indgå en den kommende energiaftale for at fremme udbygningen af VE lokalt.

 

Poul Erik Lauridsen, Direktør Gate 21, Kamma Eilschou Holm, Direktør, CTR, Henrik Martens, Direktør, Kalundborg Forsyning, Brian Vad Mathiesen, Professor AAU og Steen Christiansen,  Borgmester, Albertslund for formand for VEKS, Johannes Lundsfryd, Borgmester, Middelfart. 

 

16.00.17.00, B9 - Forsyningsteltet (Dansk Fjernvarme, Gate21) 

 

 

 

 

 


Dansk Fjernvarme på Folkemødet

Dansk Fjernvarme på Folkemødet

Dansk Fjernvarme deltager for sjette år i Folkemødet på Bornholm den 14.-17. juni.

Du kan finde information om Folkemødet 2018 her på siden.