16. apr 2021 Debat

Vi skal passe på med at overforcere udfasningen af biomasse

Det vil have konsekvenser for forbrugerne og forsyningssikkerheden, hvis vi overforcerer udfasning af biomasse. Der er stort potentiale i at samtænke overskudsvarme fra PtX-anlæg med fjernvarme. Sammen med geotermi og varmepumper kan det reducere brug af biomasse, skriver Maria Dahl Hedegaard.

I disse dage bliver der talt meget om reduktion af vores biomasseforbrug, og hvordan vi kan reducere vores fremtidige forbrug.

I Dansk Fjernvarme er vi helt med på, at biomasse skal fylde mindre i fremtidens energisystem, men vi appellerer samtidig til, at vi ikke overforcerer en udfasning, da dette vil have konsekvenser for forbrugerne og forsyningssikkerheden.

I 2030 vil mere end 30 procent af biomassen, der i dag benyttes i energisektoren, være erstattet med andre teknologier. I 2040 vil det være oppe på omkring 70 procent.

Dette sker på baggrund af en sænkelse af elvarmeafgiften, hvormed varmepumper er fuldt ud konkurrencedygtige med biomasseanlæg i grundlasten.

Et ønske om reduceret brug af biomasse skal tage højde for de kæmpe investeringer forsyningsselskaberne har foretaget for at kunne blive fossilfri, efter politisk ønske tilbage i 2012.

Hvis dette ikke sker, vil det medføre, at forsyningsselskaberne skal investere i nye produktionsenheder, inden anlæggene er afskrevet. Det vil medføre en varmeprisstigning for forbrugerne og usikkerhed omkring forsyningssikkerheden.

Politikere skal meget snart få rammevilkår på plads
Samtidig er der stor bekymring for, om der er grøn strøm nok ved en forceret udfasning af biomasse.

Fjernvarmeselskaberne kan i dag ikke købe grønne el-certifikater, hvilket betyder, at de må stå bagerst i køen, når den grønne strøm skal afsættes, og der derved er risiko for at bæredygtig biomasse på papiret bliver erstattet af sort strøm fra eksempelvis Tyskland.

Hvis man fra politisk side ønsker at erstatte biomasse med andre energikilder, er der heldigvis flere forskellige CO2-neutrale muligheder, der kan realiseres i en ikke så fjern fremtid. Det drejer sig blandt andet om geotermi og overskudsvarme fra PtX-anlæg.

I Aarhus er man allerede klar til at igangsætte Nordeuropas største geotermianlæg, der ville kunne forsyne hver femte aarhusianer med vedvarende, stabil og grøn varme fra undergrunden.

For at dette kan blive en mulighed inden 2030, kræver det i mellemtiden, at politikerne meget snart får rammevilkårene på plads, så Aarhus allerede i år kan komme i gang med deres projekt.

Vi må ikke lukke øjnene for konsekvenserne
En andet vigtigt kort, der kan erstatte biomasse, kan blive overskudsvarmen fra fremtidige PtX-anlæg, og det giver rigtig god mening, at tænke PtX og fjernvarmen sammen. I det nyeste PtX-projekt fra Esbjerg kommer overskudsvarmen til at udgøre en tredjedel af fjernvarmen hos Din Forsyning.

Så der er et fremtidig stort potentiale, hvis man sammentænker PtX og fjernvarmen, og netop den sammentænkning vil også kunne give dansk PtX et forspring internationalt, sikre en bedre økonomi og grønne CO2-punktkilder.

Med blandt andet geotermi og varme fra PtX og i et vist omfang store varmepumper får vi de teknologiske løsninger, der kan sikre reduktion i brugen af biomasse i de store byer. Derefter er det op til kommunerne at sikre en god og bæredygtig energiplanlægning, der tager højde for, hvordan de enkelte kommuner ønsker at indrette deres byrum.

Vi har allerede set udfordringer med støj fra små varmepumper i flere byer med tættere bebyggelse, ligesom de i flere tilfælde kræver omfattende udbygning med elnet. Det er derfor afgørende, at kommunerne får værktøjerne til at kunne lave denne energiplanlægning, så vi sikrer at forcerne ved de forskellige teknologier udnyttes til fulde.

Vi er åbne for en debat om biomassens rolle i fremtidens energisystem. Men det må ikke blive en debat, hvor vi i iveren efter udfasning, lukker øjnene for de konsekvenser, det måtte have.

Vi skal have den anden del af debatten om alternativerne med, så vi sikrer rammerne for fremtidens energikilder.

Dette indlæg er bragt på Altinget fredag den 16. april 2021.