08. apr 2021 Debat

Fremtidens fjernvarme er en af vores bedste klimaløsninger

Fjernvarmen er central for den grønne omstilling – og hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion af vores CO2-udslip i 2030. Det skriver Grøn Varme Alliance i et indlæg i Avisen Danmark.

Vi har alle sammen brug for en varm samtale i denne underlige coronatid. Den samtale, vi har i tankerne, handler ikke om vacciner, mutationer eller behovet for kærlige kram; den handler om alle de elementer af den grønne omstilling, som vi ikke taler nok om.

Coronakrisen har godt nok medført grundlæggende ændringer i forbrugs-, rejse og forsyningsmønstre det seneste år, men klimaforandringerne kommer til at revolutionere vores samfund i en grøn retning i mange år fremover. Vaccinerne er for alvor begyndt at stikke sig vej gennem sundhedskrisen, men vi skylder fortsat danskerne at have en samtale om alle de dele af den grønne omstilling, der ikke ender på forsiden. De tiltag eller løsninger, som måske gør - eller har potentialet til at gøre - den største forskel.

Samtalen om den grønne omstilling handler mest om nye og innovative løsninger, der kan tage store skridt i at reducere vores udledning af drivhusgasser. Men der er en masse, vi allerede har, som kan hjælpe os på vej:

Eksempelvis ligger der dybt under den danske muld et af Danmarks mest succesrige energieventyr: 60.000 km fjernvarmenet. Desværre er fjernvarme sjældent det varmeste samtaleemne henover middagsbordet eller i den grønne debat.

Måske netop fordi fjernvarmen gemmer sig under jorden, får systemet så lidt opmærksomhed. Men fjernvarmen er rigtig vigtig, hvis Danmark skal levere på målet om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Derfor bør vi tale mere om den guldgrube af infrastruktur, der ligger lige for vores fødder.

Fjernvarmesektoren kan potentielt levere 44 procent af de samlede reduktioner. Det kræver, at der kommer flere grønne energikilder ind i varmesystemet, og at de forskellige energisystemer kommer til at spille sammen.

De 60.000 km fjernvarmerør sikrer, at forskellige teknologier kan forbindes og udnytte spildprodukter fra andre processer. Nye varmealternativer til olie, gas og kul kan blive langt mere udbredt end i dag. Det gælder også fremtidens varme, som geotermi, kollektive varmepumper, solvarme og el-kedler, der er uundgåelige grønne energikilder i fremtidens varmeforsyning. Deres potentialer er bare ikke indfriet til fulde endnu.

Fjernvarmens store fordel er, at den kan gøre andre dele af samfundet grønnere.

Spildvarmen fra industriprocesser, datacentre og supermarkeder kan distribueres ud i radiatorerne hos de 3,7 mio. danskere, der får deres varme leveret via fjernvarmen. Mulighederne for at udnytte overskudsvarme er enorme; særligt hvis vi sikrer en mere energieffektiv fjernvarme, hvilket skal sikres ved at renovere de nuværende fjernvarmenet samt ved at integrere digitale løsninger i systemet.

Digitalisering af fjernvarmen kan mindske varmetabet i rørene, sænke temperaturerne i rørene og gøre det nemmere for slutkunden at styre sit forbrug. Fremtidens fjernvarme giver CO2-reduktioner, skaber grønne jobs og gør Danmark til et udstillingsvindue for den grønne omstilling.

De varme samtaler bør fylde meget mere i vores dagligdag. Derfor vil Grøn Varme Alliance og Dansk Fjernvarme inspirere alle stemmer i den offentlige debat til at dele deres tanker om, hvilke varme grønne samtaleemner som fortjener mere taletid.

Vi opfordrer derfor virksomheder, organisationer, politikere og borgere til at bidrage med viden og tage del i en varm samtale.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Avisen Danmark den 31. marts)