27. okt 2020 Debat

Lad ikke den sorte strøm erstatte den grønne varme

Lige nu forcerer samfundet udbygningen med individuelle varmepumper - også i kollektivt opvarmede områder hvor de ikke bør opføres - med store tilskud  i ryggen på trods af, at den el, der skal drive dem, er kulsort. Det skriver politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, i Energy Supply.

Rune Moesgaard
Politisk chef, Dansk Fjernvarme
T: 2490 4149
M: rum@danskfjernvarme.dk

I den forgangne uge beskrev Politiken, at den danske strømforbruger, der ikke aktivt har tilkøbt sig et såkaldt grønt certifikat, kun har 12 procent vedvarende energi i sin stikkontakt.

Dermed er strømmen for den almindelige forbruger ikke nødvendigvis altid så ren og grøn, som vi ellers har for vane at sige til os selv herhjemme. 

Grønne certifikater giver sort strøm
Årsagen skal findes i det meget komplekse system for såkaldte oprindelsesgarantier. Store dele af den vedvarende energi, vi producerer her til lands med vind og sol, bliver handlet som grønne certifikater, både til udlandet og herhjemme. Og det efterlader altså en masse strømforbrugere, som ikke selv aktivt tilkøber certifikaterne, med sort strøm i kontakten. 

Opgørelsen synes særligt interessant set i lyset af den nuværende politiske situation i Danmark, hvor vi er godt i gang med at omstille samfundet med en række af de klimahandlingsplaner, der skal bringe Danmark i mål med 70%-målsætningen i 2030. 

På energiområdet står vi over for at bringe mange tusinde danskere over på grønne opvarmningskilder i deres boliger, der skal have deres olie- eller naturgasfyr konverteret til en varmepumpe eller fjernvarme.

Når andelen af strøm fra vedvarende energi faktisk viser sig at være markant lavere end den gængse opfattelse, bør vi genoverveje tempoet på elektrificeringen. Med til historien er også, at fjernvarmeselskaber ikke må købe certifikater. Det skyldes, at vores medlemmer alene må opkræve fra kunderne, hvad det koster at producere og distribuere, og at Forsyningstilsynet ikke mener, at adgang til grøn strøm er en nødvendig omkostning. 

Underminerer grønne fjernvarmeprojekter
Resultatet bliver nu, at vi med statsstøtte forcerer udbygningen med individuelle varmepumper, også i kollektivt opvarmede områder hvor de ikke bør opføres, med store tilskud  i ryggen på trods af, at den el, der skal drive dem, er kulsort. Det er ikke den lige vej til at omkostningseffektivt at indfri 70% klimamålsætningen.

Dermed ender beslutningstagerne med at undergrave nye fjernvarmeprojekter, hvis en tilpas kritisk masse af husstande vælger varmepumpen i et givent område. Det vil udhule økonomien i ellers sunde projekter med fjernvarme.

Bidrager ikke til grønne planer
Læg dertil at der ifølge officielle opgørelser er fejl i 84 procent af alle varmepumpeinstallationer. Det er bekræftet af klima- og energiministeren selv i et svar til Folketinget. 

Til sammen skaber det en uheldig situation, hvor varmepumper bliver ineffektive, fordi de ikke installeres korrekt, og spilder energi, der ikke endda ikke er vedvarende. 

Hvis det samtidig betyder, at en masse nye fjernvarmeprojekter går i stå, fordi rentabiliteten forsvinder sammen med lokale kundegrundlag, kommer der mindre grøn varme ud til de mange tusinde danskere, der skal over på en grøn boligopvarmning. Hvilket er en forudsætning for at nå 70%-målsætningen i 2030.

Vi har brug for en stærk kollektivt opvarmning med fjernvarme, der i store tanke og i kilometervis af allerede lagte rør under jorden kan lagre den fluktuerende energi fra sol og vind. Derfor er det afgørende, at vi får energiplanlægningen tilbage i indretningen af vores energisystem, så vi bruger de forskellige nødvendige teknologier så effektivt som muligt. 

Her bør beslutningstagerne genbesøge kriterierne for uddelingerne af tilskud til varmepumper og samtidig give kommuner og lokale fjernvarmeselskaber den nødvendige tid og arbejdsro til at foretage nye projektplanlægninger. På den måde får vi mest grøn varme for pengene. 

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Energy Supply den 27. oktober, 2020)