13. aug 2020 Debat

Hurra for den bæredygtige omstilling på Fyn

Bæredygtighed er i energisektoren og skovbruget ikke blot en floskel, men et afgørende princip, skriver Leif Lauridsen, skovfoged, HedeDanmark, Maria Dahl Hedegaard, konsulent, Dansk Fjernvarme og Morten Brunse, chef for planlægning og optimering, Fjernvarme Fyn i dette indlæg.

Lokalproduceret bæredygtig fynsk træflis erstatter kul i energiproduktionen på Fyn. Foto: Nils Rosenvold

Tirsdag kunne man i denne avis læse kritik fra Rådet for Grøn Omstilling og Verdens Skove mod hele landets energiselskaber og særligt Fjernvarme Fyn. Forbrydelsen er, at selskabet har lovet kun at benytte sig af bæredygtig biomasse.

I indlægget skriver skribenterne, at ordet bæredygtighed bruges i flæng, og at det – når det gælder biomasse til energi – er et ord uden indhold. Det må stå for forfatternes egen regning, for i både energisektoren og skovbruget er bæredygtighed ikke bare en indholdsløs floskel – det er et afgørende princip for, hvordan vi agerer.

Indlægget bærer dog præg af et meget afslappet forhold til fakta og afspejler en manglende viden om, hvordan bæredygtig biomasse faktisk produceres – blandt andet i de fynske skove.

Vi står overfor en stor opgave med at få udfaset de fossile brændsler. Og samtidig at sikre en energiproduktion, hvor energien kommer fra flere forskellige kilder, så vi ikke er afhængig af bare én energikilde.

Energistyrelsen har ganske rigtigt i en analyse af biomasse skrevet, at der er god og dårlig biomasse, og at den dårlige kan have en negativ klimaeffekt. Det, de dog primært peger på som dårlig biomasse, er træpiller produceret i lande som Rusland og USA, hvor det kan være op til energiselskabet alene at sikre hensynet til biodiversitet og klima.

Selvom vi årligt fjerner meget træ fra produktionsskove, så bliver de danske skove stadig større. Siden 1990 til i dag har der været en nettoopsparing af CO2 i de danske skove svarende til 1,2 millioner ton CO2 om året. Energien, vi bruger på at producere og transportere biomasse, udgør ca. 3 procent af biomassens samlede energiindhold.

Det træ, vi fjerner, erstatter beton og stål i byggeriet, plastik og flamenco i emballageindustrien og restprodukter og udtyndingstræ erstatter kul i energisektoren. Effekten af det danske skovbrug er derfor i klimasammenhæng meget positiv, og det gælder også på Fyn.

I de certificerede fynske skove bliver vigtige naturtyper beskyttet og bevaret. Det er primært små træer og trætoppe, der ikke kan bruges til andre formål, som bliver til flis. Gamle, store træer går ikke til energiproduktion.

Et godt eksempel er Ravnholt Gods. Hver gang der fældes, hvad der svarer til et areal på en hektar, får syv kubikmeter træer lov til at stå til henfald.

Nye tal viser, at mængden af dødt ved – træ, der får lov til at rådne i skovbunden til gavn for dyrene og er vigtig for biodiversiteten – er i stigning.

Så det er ikke så galt fat, som skribenterne fremstiller det. Og bæredygtighed er ikke ord uden indhold –hverken for skovejere, skovfogeder eller Fjernvarme Fyn.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på fyens.dk den 28. juni 2020)