25. jun 2020 Debat

Ny flot klimaftale - med enkelte tidsler

Den nye klimaaftale er på mange områder tilfredsstillede for fjernvarmesektoren – men der er nogle tidsler, som Dansk Fjernvarme vil arbejde videre med, skriver direktør Kim Mortensen i denne sommerklumme til medlemmerne.

Efter et meget langt tilløb blev politikerne på Christiansborg henover en uges tid enige om en ny klimaaftale, der sætter retningen for vores sektor de næste mange år.

Det er en aftale, vi på mange områder kan være rigtig tilfredse med. Vi havde godt nok inden forhandlingerne, argumenteret for, at vi skulle have et selvstændigt varmespor i forhandlingerne. Det fik vi ikke, og det er i virkeligheden nok også meget godt. For i stedet fik vi for første gang et helt kapitel i klimaaftalen dedikeret til den grønne fjernvarme og fjernvarmens vigtige rolle med at levere en sikker, stabil og i stigende grad grøn varmeforsyning til de danske fjernvarmeforbrugere.

Her er et uddrag af nogle af de ting vi har fået med i aftalen:

  • Vi har fået ophævet kraftvarmekravet for alle selskaber.
  • Vi har fået ophævet brændselsbindingen, så vi ikke længere er tvunget til at bruge gas.
  • Vi får justeret samfundsøkonomikravet, så vi ved konverteringer ikke længere skal regne projekter op imod prisen på fossil energi.
  • Vi får gjort branchens bæredygtighedskrav til biomasse til lovkrav, sådan som vi også har anbefalet.
  • Vi får fjernet overskudsvarmeafgiften for projekter, hvis overskudsvarmen er certificeret, og forpligter myndighederne til at finde en administrativ simpel regulering af overskudsvarme.
  • Der er sat i nærheden af 3 mia. kr. af til udfasning af den fossile energi i de individuelt opvarmede boliger, hvoraf en del af pengene er øremærket fjernvarme og udbygning af fjernvarme.
  • Vi får lempet elvarmeafgiften, hvilket er afgørende for at gøre flere varmepumpeprojekter og især geotermi mere konkurrencedygtigt. Jeg er imidlertid meget opmærksom på, at en blind reduktion af elvarmeafgiften ikke er helt uproblematisk, da det risikerer at gøre rene elløsninger mere konkurrencedygtige, også i fjernvarmeområder. Det kommer vi til at følge meget tæt i udmøntningen af aftalen.

Endelig har vi fået politikerne til at indtægtsrammer og benchmark af bordet ved at tilsidesætte de gamle stemmeaftaler og bedt om en ny vej frem. Vi er imidlertid ikke mere naive end at vi godt ved, at myndighederne fortsat vil presse på og at New Public Management tankegangen kan være sejlivet.
Det bliver vores opgave i samarbejde med jer, at få vist en anden vej. En vej, der gør det muligt for os at indfri vores potentiale og sikre vores bidrag til at indfri klimamålene. 

Her er det også vigtigt at læse det med småt. For politikerne er nu på skrift også blevet enige om, at rammerne for vores sektor skal indrettes i lyset af de nye klimamål og den nye klimalov. Det rimer meget dårligt på den regulering, som myndighederne med al deres magt forsøger at pålægge os. Der står sågar nu, at udviklingen af en ny regulering skal ske i samarbejde med branchen. Det er os!

Og så er der noget, der ikke står i aftalen
Derudover hæfter jeg mig også ved nogle af de ting, der ikke står i aftalen. Blandt andet står der nu – for en gangs skyld – ikke noget om ophævelse af forbrugerbindinger. Det er ikke det samme som at sige, at myndighederne ikke fortsat arbejder på at få dem ophævet. Men det er ikke noget, man politisk er enige om.

Der er flere andre ting i aftalen, der tilsammen gør, at jeg mener, vi helt overordnet skal hilse aftalen velkommen.

Jeg er meget opmærksom på, at der er mange ting i aftalen, der bestemt kunne være bedre. Vi mangler endelig afklaring på certificering af overskudsvarmen, geotermi glimrer ved sit fravær i aftalen, der er indført en rumafgift, der blandt andet rammer mange af jer, der har gas i hanerne, rørene og en række andre ting. Og så er der som nævnt udfordringen med den generelle lempelse af elvarmeafgiften.

Dem kæmper vi fortsat for. Bare fordi der nu er indgået en aftale, betyder det ikke, at vi ikke længere kan snakke rammer og vilkår. Langt fra.

En række af de nok så væsentlige detaljer skal afklares i andet halvår og i selve lovarbejdet. Det kommer vi til at følge meget tæt. Ikke mindst i forhold til en mulig ny økonomisk regulering.

Nu vil en del af sekretariatets medarbejdere gå på velfortjent sommerferie. Jeg håber, I på et snarligt tidspunkt vil gøre det samme, oven på et meget usædvanligt første halvår, med pandemi og karantæne og ikke mindst klimaaftale.

Rigtig god sommer til jer alle.