06. maj 2019 Debat

Fjernvarme kan hjælpe med at opfylde flere verdensmål

De danske fjernvarmeselskaber bidrager allerede nu til FNs Verdensmål – men vi skal huske at fortælle om det, når vi kommunikerer med omverdenen.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme: - De danske fjernvarmeselskaber bidrager allerede nu til FNs Verdensmål – men vi skal huske at fortælle om det, når vi kommunikerer med omverdenen.

FNs 193 medlemslande har forpligtet sig til at opfylde de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, der skal sikre god uddannelse, bedre sundhed, renere luft, bæredygtig energi og meget andet.

Som sektor har fjernvarmen en helt central rolle at spille i opfyldelsen af flere af de 17 verdensmål. Mål nummer 7 handler fx om bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Fjernvarmen i Danmark bliver i dag produceret af 60 procent vedvarende energi. Og andelen vil kun stige de kommende år. Og generelt er prisen på fjernvarme blevet sænket de seneste mange år.

Vi bidrager også til at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund. Det er mål nummer 11. Med 64 procent af de danske husstande koblet på grøn fjernvarme sker udviklingen i høj grad i byerne.

Ligesom de danske fjernvarmeselskaber i vid udstrækning leverer deres bidrag til at bekæmpe klimaforandringer og konsekvenserne af dem. Det er mål nummer 13.  

Flere af Dansk Fjernvarmes medlemmer bruger nu verdensmålene til at kommunikere aktivt om deres bidrag.

Forsyning Helsingør har beskrevet, hvordan de lever op til verdensmålene, når de affaldssorterer og genanvender. Eller når de sikrer ren og klimavenlig energi ved at omstille deres varmeproduktion til bæredygtig energi. Eller når de moderniserer deres vandværk for at sikre rent og sundt drikkevand.

Mens Fjernvarme Fyn har besluttet, at Verdensmålene skal indgå som en central del af deres kommende strategi, hvor de netop har fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtig omstilling og at nedbringe deres miljøbelastning.

Og SK Forsyning i Slagelse har stiftet en klima og miljøpris, der uddeles til et initiativ, der understøtter et bæredygtigt miljø indenfor rammerne af verdensmålene.

Det er alt sammen fremragende initiativer, som jeg ved, at både forbrugerne og ikke mindst beslutningstagerne anerkender os for.

Vi vil som brancheforening for de danske fjernvarmeselskaber gøre verdensmålene  til en central del af fortællingen om fjernvarmen. Så alt det gode, fjernvarmen står for, bliver mere synligt for vores kunder, for beslutningstagerne og vores politikere.

Det skal være synligt, at når borgmestre landet over taler om bæredygtige byer og lokalsamfund, så er fjernvarme en del af løsningen, ligesom bæredygtige kloaksystemer, affaldssystemer og vandforsyning også er det.

Når politikerne på Christiansborg taler om en moderniseret regulering af fjernvarmeselskaberne, så skal de tænke i en regulering, der er med til at udvikle fjernvarmen. Ikke afvikle fjernvarmen. De skal tænke i en regulering, der giver incitament til grøn omstilling, moderne virksomhedsledelse og effektiv drift - og ikke i økonomisk nedregulering, bureaukrati og  kassetænkning.

Når eksperterne taler om intelligente og integrerede energisystemer, kan det ikke ske uden kollektive og fleksible løsninger, der kan bruge vindmøllestrømmen på de rigtige tidspunkter, når vinden blæser. Kollektive løsninger, der kan anvende overskudsvarme fra industri og datacentre, og som kan bringe teknologier som geotermi, varmelagre og affaldsenergi ind -  og ekspedere kul, olie og gas ud.

Ovenstående kan ikke ske i et energisystem, der baserer sig på individuelle løsninger og de forhånden værende søms princip. Derfor er der brug for en ny fortælling og en samlet forståelse af, hvad fjernvarme er, og hvad vi kan bidrage med.

Både i den grønne omstilling og i opfyldelsen af flere verdensmål.