03. feb 2019 Debat

Lad ikke kun energiaftalen være en overskrift

Tine Roed, direktør, Dansk Industri, Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme, Mikael Bay Hansen, sekretariatschef, Dansk Metal, Kenth Kærhøg, Senior Vice President, Danfoss; bestyrelsesmedlem, Synergi, Henrik Hansen, Direktør, Datacenter Industrien, Michael Lundgaard Thomsen, Direktør, Aalborg Portland, Tejs Laustsen Jensen, Direktør, Brintbranchen, Maarten Stals, CEO, A/S Dansk Shell er gået sammen om et fælles debatindlæg om energiaftalen og fremme af industriens overskudvarme i fjernvarmen.

Overskriften i Energiaftalen fra 2018 var flot: Ny pulje på 100 mio. kr. skal fremme brugen af overskudsvarme. Alle Folketingets partier – uden undtagelse – var enige om, at der var behov for nye regler, så danske borgere og virksomheder kan få gavn af overskudsvarmen fra industrien og de nye store datacentre.

Desværre kan virkeligheden ikke leve op til overskriften. Aftalen skulle have været på plads i løbet af efteråret 2018, men efter et enkelt møde i sensommeren er forhandlingerne gået i stå. Snart syv måneder efter den flotte overskrift er der stadig ingen politisk aftale, der fremmer udnyttelsen af overskudsvarme.

Det er en skam for klimaet og den sunde fornuft. Og i stedet for at fremme udnyttelsen af overskudsvarme, begrænses den fordi virksomheder og fjernvarmeselskaber ofte afventer nye investeringer, indtil der er skabt klarhed om investeringsbetingelserne.

Hvorfor begrænse, når vi kan udnytte? 
Der er ingen tvivl om, at der ligger et meget stort potentiale for at udnytte endnu mere overskudsvarme fra danske virksomheder. Ifølge Skatteministeriet er der 12,5 PJ industriel overskudsvarme, der ikke bliver

udnyttet. Det er nok til at opvarme 128.000 enfamiliehuse. Udnytter vi overskudsvarmen fra industriprocesser i danske virksomheder til at opvarme danske hjem vil det effektivisere Danmarks energiforbrug og reducere CO2-udledningen markant. Men det har lange udsigter.

Imens står det ene overskudsvarmeprojekt efter det andet standby til skade for både samfundsøkonomien og klimaet. Virksomheder som [Aalborg Portland, Rockwool, Air Liquide i Hedensted, Stryhns, Shell og Novo Nordisk] har måtte sande, at manglen på en politisk aftale gør det højst usikkert at gennemføre investeringer i overskudsvarmen.

Lad os fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Det giver rigtig god mening at udnytte det store overskudsvarmepotentiale, men skal det ske, kræver det en regulering, der gør det muligt – og det kræver handling.

Derfor denne opfordring: Kære Politikere. Vi har brug for en afklaring nu. Vi har brug for sunde og stabile rammer. Lad os få en langsigtet, bæredygtig politisk aftale, der lever op til Energiaftalens ånd og fremmer udnyttelsen af overskudsvarme fra industrien.

Industrien er klar, fjernvarmen er klar. Vi håber politikerne også er klar. Målet er sat op i energiaftalen. Lad os i fællesskab finde en bæredygtig løsning, der fremmer udnyttelsen af overskudsvarme.