27. jan 2019 Debat

De politiske fjernvarmepriser

Fjernvarmepriserne afhænger af politiske beslutninger. Trods ønsker om at give fjernvarmeselskaberne mere frihed, binder man dem til bestemte teknologier, skriver Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme i et indlæg i Dagbladet Holstebro.

Kim Behnke ønsker, at politikerne drejer på de rigtige håndtag, så fjernvarmen bliver både billigere og grønnere. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Fjernvarmesektoren har samlet set sænket varmeprisen med 14 procent de seneste fire år. Det er bandt andet sket med grønne investeringer i solvarme og skiftfra kul til biomasse. Fjernvarmen formår at bidrage til grøn omstilling uden at kundernes varmeregning stiger. Og dog.

Bag gennemsnittet gemmer sig en del fjernvarmeområder, særligt udenfor de store byer, hvor manglende politisk handling koster kunderne højere fjernvarmepriser.

Siden 2004 har fjernvarmeselskaber med kraftvarme modtaget et såkaldt grundbeløb betalt af elkunderne for forsyningssikkerhed og tvungen brug af naturgas og samproduktion af el og varme.

I 15 år har alle vidst, at grundbeløbet ville bortfalde fra 2019. Selskaberne har dog været bundet af politiske lovregler, så de ikke har kunnet investere i ny billigere grøn varmeproduktion. Dermed har de heller ikke kunnet investere sig ud af de problemer, som de politisk fastsatte krav har givet dem.

Lige før jul kom der så nye regler. Formelt ophæves bindingen til naturgas og den tvungne samproduktion. Men samtidig fjernes forbrugerbindingerne, så kunder kan forlade fjernvarmen og efterlade gæld til naboen. Ophævelsen dækker dog over at fjernvarmeselskaberne fortsat kun må investere i teknologier med positiv samfundsøkonomi. Det betyder reelt nej til biomasse og ja til naturgas. Så meget for den grønne omstilling. Det politiske ønske om lavere varmepriser opfyldes bedst ved de grønne løsninger.

Det er meget ærgerligt, at fjernvarmeprisen stiger i udvalgte områder, når det er muligt at få prisen ned, hvis blot man politisk vil give selskaberne frihed til grønne investeringer.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Dagbladet Holstebro den 23. januar 2019)