21. jan 2019 Debat

Fjernvarmen trækker den grønne omstilling

Både danske og internationale rapporter konkluderer, at den grønne omstilling skal op i tempo for at holde de globale temperaturstigninger nede. Imens er fjernvarmen i gang med sin egen stille revolution. Sådan skriver vicedirektør Kim Behnke i en klumme på Energy Supply.

I løbet af de seneste 10 år er andelen af vedvarende energi i fjernvarmen steget fra 37 procent til mere end 60 procent i dag.

Bolig for bolig, kedel for kedel smider fjernvarmeselskaberne de fossile brændsler på porten og erstatter dem med langt mere miljøvenlige varmepumper, solvarme og overskudsvarme. Fremtiden i fjernvarmesektoren vil i langt højere grad bestå af såkaldt brændselsfri fjernvarme, hvor vi bliver endnu bedre til at udnytte overskudsvarme fra industrien, geotermi fra undergrunden, og hvor vi reducerer vores energiforbrug.

Den grønne udvikling har naturligvis også betydet, at CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen er faldet markant med over 30 procent. Fra samlet at udlede omkring 3,5 mio. ton CO2 i 2008, er udledningen faldet til 2,4 mio. ton CO2 i 2018.

Udviklingen er først og fremmest trukket af fjernvarmekunderne, der efterlyser grønne og miljøvenlige løsninger, der er til at betale. Det kan fjernvarmeselskaberne levere.

Heldigvis bliver fjernvarmen ikke bare grønnere, den er også blevet billigere. De seneste fire år har fjernvarmeselskaberne reduceret deres kunders regning med 14 procent, på trods af at de betaler en stadig større del til at sikre el-forsyningssikkerheden.

Måden de mange kraftvarmeværker får dækket deres omkostninger på, er ved at sælge el til det nordiske elmarked, som betaler dagsprisen på el. Derefter sælger de fjernvarmen til fjernvarmekunderne til den pris, det skal til for at sikre, at selskabet får dækket deres samlede omkostninger.

Så når elprisen er høj, som den var for en snes år siden, deles el- og fjernvarmekunderne nogenlunde ligeligt om omkostningerne, men i dag, hvor elprisen er rekordlav, og el-tilskuddene bortfalder, betaler fjernvarmekunderne i høj grad for at sikre elforsyningssikkerheden.

Det er ikke fair at udvalgte varmekunder skal betale for elforsyningssikkerheden. Derfor efterlyser vi en ny løsning, der sikrer en fair fordeling af omkostningerne mellem el- og varmeproduktion. Vi skal have sikret en løsning, hvor elkunderne betaler for elsystemet, og fjernvarmekunderne alene betaler for fjernvarme.

(Klummen blev oprindeligt brag på Energy Supply den 15. januar 2019)