05. dec 2018 Debat

Elsystemet må gå på egne ben

Håndsrækningen fra politikerne til fjernvarmeselskaberne er værdsat. Der er dog fortsat en række håndtag, politikerne kan og bør dreje på, for at sikre konkurrencedygtige og lavere priser for forbrugerne.

Rune Moegaard

Fjernvarmeselskaberne har igennem snart lang tid hørt den samme sang fra Christiansborg - at bortfaldet af grundbeløbet har været kendt i mange år, og at det derfor ikke kan komme som en overraskelse for selskaberne, at det nu bliver virkelighed fra den 1. januar 2019.

Det underforståede budskab fra politikerne er, at fjernvarmeselskaberne har haft god tid til at omstille sig til en ny økonomisk virkelighed. Og hvis det ikke er sket, så er de ofre for deres egen manglende evne eller lyst til at omstille sig i tide.

Det kunne nok være sandt, hvis ikke en del af problemet ligger i, at forudsætningen for at stoppe grundbeløbet er skredet. Grundbeløbet skulle være en sikkerhed for elsystemet, betalt over elregningen, indtil elprisen nåede et forventet højere niveau. Men stik mod forventning er prisen på el faldet markant.

Så det hører med, at politikerne har kendt denne virkelighed mindst lige så længe – hvis ikke længere – end fjernvarmeselskaberne. Der har med andre ord også været rig lejlighed til rettidigt at hjælpe fjernvarmekunderne fra politisk hold, så de kan undgå store prisstigninger.

Politikerne kunne således have sikret fremtiden for fjernvarmeselskaberne på en række konkrete punkter:

  • Ophævelse af kraftvarmekrav
  • Ophævelse af brændselsbinding
  • Sikring af elforsyningssikkerheden uden tilskud fra fjernvarmekunderne

Det er elementer, som politisk kunne og burde have været håndteret for længe siden.

Politisk er der handlet, men de nye muligheder kommer alt for sent til, at de kan give fjernvarmeselskaberne redskaber til at undgå prisstigninger for deres kunder efter den 1. januar 2019.

Men for de mange selskaber, der fortsat har omkostninger som følge af de politiske krav, er der behov for at finde en løsning, der sikrer, at fjernvarmekunderne ikke bliver de næste til at levere store tilskud til elforsyningssikkerheden.

Helt aktuelt har energicheferne hos en række selskaber – HOFOR, Bornholms Energi og Forsyning samt DIN Forsyning peget på, at der er et stigende problem med at få dækket omkostningerne i kraftvarmen.

De argumenterer for, at det derfor haster med at finde en ny løsning, der sikrer, at elkunderne betaler for elforsyningssikkerheden, så det ikke længere skal være fjernvarmekunderne, der betaler for, at danskerne altid har el i kontakten.

Vandforbrug betaler vi over vandregningen. Fjernvarmeforbrug betaler vi over varmeregningen. Det er på tide, at elforbruget også alene betales over elregningen. 

For Dansk Fjernvarme handler det IKKE om at forringe forsyningssikkerheden for elkunderne. Tværtimod ser vi gerne en udvikling, der går i retning af stadig større integration og samarbejde mellem el og fjernvarme, fordi det vil være afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling.

Forsyningssikkerheden for el skal bare fremadrettet være finansieret af el- og ikke fjernvarmekunderne. Og det kræver rettidig omstillingsparathed hos politikerne på Christiansborg.