08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

En helt ny vækstindustri for Danmark er naturligt nok både interessant og ukendt for de fleste. Ukendskabet har affødt nogle misforståelser i et par debatindlæg i avisen Danmark de seneste dage.

En skribent hævder f.eks., at udnyttelse af overskudsvarme skulle betyde, at forbrugerne betaler for køling af datacentre, og fjernvarmeselskaberne tvinges til store investeringer. Begge dele er faktuelt helt forkert.

Det hedder overskudsvarme, fordi varmen netop er - i overskud. Den er et biprodukt af serverparkernes køling - uanset om varmen udnyttes eller ej. Datacentrene ser alene muligheden for at udnytte overskudsvarme som en positiv sideeffekt til kerneforretningen, og køling af serverne er en så vital driftsfunktion, at den ikke overlades til andre. Køling er en central del af et datacenter, og det samme gælder investeringen i køleanlæg og de løbende driftsomkostninger.

Her i landet har vi dog mulighed for at udnytte overskudsvarmen i vores fjernvarmenet. Det er sund fornuft - både miljømæssigt og økonomisk for de fjernvarmeselskaber, der går ind i det, da overskudsvarmen vil fortrænge fjernvarme produceret på kul, naturgas, biomasse eller andet. Det ser vi f.eks. i samarbejdet mellem Fjernvarme Fyn og Facebooks nye datacenter ved Odense. Varmen afleveres kvit og frit fra datacentret, og hver part betaler sit - indenfor og udenfor 'hegnet'.

Med andre ord: Datacentret sparer ikke en krone på sin køling, og fjernvarmeselskabet investerer kun i den ekstra teknik, der skal bruges til at opgradere og udnytte varmen. Det er vel fair nok, at datacentret ikke ligefrem skal betale for at forære sin varme væk, når alternativet er at fyre for fuglene. Desuden er fjernvarmeselskaber i Danmark så stramt reguleret i lovgivningen, at de ikke må investere en krone, uden det kommer forbrugerne til gode.

En anden stor misforståelse er, at datacentre kommer og 'stjæler vores grønne strøm'. Det er korrekt, at store datacentre har et meget højt strømforbrug som en naturlig følge af, at vi alle sammen bruger og forventer stadig bedre dataforbindelser og lagerplads 'i skyen'. Det er en digital naturlov. Husk også på, at datacentrene selv har den allerstørste interesse i ikke at bruge en kilowatt-time mere end højst nødvendigt.

Vi har ikke 100 pct. grøn strøm, men datacentre er med til at lægge bund under den grønne omstilling. Hele elektrificeringen af samfundet kræver ikke bare masser af vindmøller og solceller - den kræver også, at der er aftagere til den markant højere strømproduktion i fremtiden. Datacentre er ikke en del af problemet, men en del af løsningen.

En tredje misforståelse er, at datacentre ikke giver særligt mange job. Selve driften af et hyperdatacenter kan klares af måske 2-300 ansatte, men dertil kommer et kæmpe potentiale for en stor følgeindustri. Vi ser f.eks. i Holland og Sverige, hvad det kan betyde for jobskabelsen at blive et knudepunkt for datacentre og datatrafik. 27.000 varige job lyder f.eks. analysen for Sverige.

Dertil kommer så tusindvis af job i en mangeårig byggefase. Er det varige job? Hvis nej, så er der jo i princippet ingen varige job i byggebranchen, hvor det ene projekt afløser det andet. Og hvis man spørger f.eks. de 1.700 ansatte, der p.t. bygger løs hos Facebook i Odense, vil de nok sige, at de ikke mangler arbejde.

(Indlægget blev oprindeligt bragt den 31. oktober 2018 i JydskeVestkysten)

 

Vi mener

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Fremstrakt hånd til fjernvarmekunderne

Folketinget har indgået en bred og fornuftig aftale om fjernvarmens fremtid, der giver fjernvarmeselskaberne mulighed for mere frihed til at investere fornuftigt. Alligevel kan Dansk Fjernvarme ikke afvise prisstigninger til næste år.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Gas og fjernvarme går sammen om fremtiden

Hvad skal gassens rolle være i energi- og fjernvarmesystemet fremover? Det har Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas sat sig for at undersøge i fællesskab. Et nyt formaliseret samarbejde mellem de to parter blev annonceret på Dansk Fjernvarmes årsmøde, som løber af stablen i disse dage.

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.