18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

Hvis der var nogle, der troede, at vi med den energipolitiske aftale ville få ro på energiområdet og klarhed over vores investeringsbetingelser, så tog de grueligt fejl.

Lige nu har regeringen og myndighederne kastet så mange bolde op i luften, at man skal holde tungen lige i munden for at regne ud af, hvilke der falder ned igen. Jeg vil forsøge at skabe klarhed over tre af de vigtigste bolde.

Overskudsvarme
Overskudsvarme har været, og er fortsat et helt centralt emne, og der har indtil nu været flere forhandlingsmøder mellem partierne.

På de første møder kunne regeringen og myndighederne fremlægge det samme gamle forslag om en ny ensartet og høj afgift på overskudsvarme. Det har vi i Dansk Fjernvarme indædt kæmpet imod, og det har vi gjort sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Datacenter Industrien og en række virksomheder.

Vi har præsenteret politikerne for en ny model; en certificeringsmodel, der pålægger virksomheder at bevise, at deres overskudsvarme alene er et spildprodukt fra deres produktion.

Vi har også præsenteret politikerne for en række nuværende og kommende projekter, der risikerer ikke at blive til noget, hvis myndighedernes forslag bliver vedtaget.

Derfor er det meget tilfredsstillende, at en samlet opposition og Dansk Folkeparti på det seneste forhandlingsmøde tirsdag aften i denne uge, bekendtgjorde, at de ikke kan støtte regeringens forslag, og at de i stedet beder regering og myndighederne om at regne på det forslag, som vi har givet dem med i tasken.

Det vil sige, oppositionen og DF i stedet peger på, at en certificeringsordning er mere attraktiv end en ny høj afgift.

Forbrugerbindinger
Der har netop været høring om ændring af varmeforsyningsloven, hvor forbrugerbindingerne foreslås ophævet, som det er aftalt i den energipolitiske aftale. I første omgang har politikerne alene aftalt, at ændringen skal gælde fremadrettet for både tilslutningspligt og forblivelsespligt – det vil sige for nye områder og projekter.

Men når man læser lovforslaget, står det klart, at regeringen og myndighederne planlægger at give ministeren hjemmel til rent administrativt også at ophæve bindingerne for eksisterende områder. Det er meget giftigt, og det kæmper Dansk Fjernvarme imod, fordi det kan udhule opbakningen til fjernvarmeprojekter, der allerede er gennemført og investeret i.

Det kan vi ikke gøre alene, så vi har et tæt samarbejde med borgmestrene i en række byer og med KL og KommuneKredit, der også rammes af dette forslag. Sammen med KL og en række Borgmestre har vi foreslået politikerne at de stopper lovbehandlingen af forslaget indtil alle aspekter i sagen er belyst, herunder det analysearbejde der i øjeblikket pågår i ministeriet.

Jeg skal ikke kunne sige, hvor denne sag lander, men jeg oplever en stigende politisk opmærksomhed om konsekvenserne af at ophæve bindingerne. På den energipolitiske åbningsdebat den 3. oktober, sagde blandt andet Jens Joel, energiordfører for Socialdemokratiet, at han mener vi har en stærk varmesektor, som vi skal bevare, hvilket vi bedst gør ved at sikre kommunerne de rette planlægningsværktøjer, herunder muligheden for at benytte sig af forbrugerbindingerne.

Det er dog vigtigt at huske på, at mens vi hvisker politikerne i ørerne om at bevare kommunernes mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt, så bliver de selvsamme politikere også hvisket i ørerne fra anden side, at de skal ophæves og individuelle løsninger fremmes i stedet

Vi har afleveret vores høringssvar til myndighederne, hvor vi gør vores bekymringer klar.

Biomasse og kraftvarmekrav
En anden sag, politikere og særligt myndigheder tumler med, er opfølgning på den del af energiaftalen, der handler om at begrænse udbredelsen af biomasse i decentrale fjernvarmeområder.

I energiaftalen står der, at alene selskaber under 200TJ skal have ophævet kraftvarmekrav og brændselsbinding. Vi arbejder på at hæve grænsen, hvilket jeg oplever øget lydhørhed om.

For selskaber disse selskaber skal myndighederne nu opfinde en ny model, der kan sikre, at ikke alle selskaber bare går ud og investerer i biomasseanlæg. Det er der tilsyneladende en stor og meget unuanceret forskrækkelse omkring blandt politikerne.

Desværre tyder oplægget til en ny model fra regeringen og myndighederne på, at det i praksis bliver umuligt at investere i meget andet end en varmepumpe. Det bliver næppe muligt at investere i biomasse; ej heller som et supplement til en varmepumpe.

Når vi fortæller myndighederne, at det mere er reglen end undtagelsen, at et varmeværk skal have et supplement til en varmepumpe for at opretholde forsyningssikkerheden, så vender de det døve øre til. Det er svært frustrerende. Til gengæld oplever vi, at politikerne begynder at forstå alvoren og begynder at forstå, at nok skal vi have mange flere varmepumper i fjernvarmen, men også at varmepumper er ikke løsningen på alle udfordringer.