10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

Indlægget er skrevet i samarbejde mellem Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme; Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri ; Mikael Bay Hansen, sekretariatschef, Dansk Metal; Jesper Thomassen, managing director, Nordic Sugar, formand, Procesindustrien; Kenth Kærhøg, senior vice president, Danfoss, bestyrelsesmedlem, Synergi; Kim Holmberg, finansdirektør, Ardagh Glass Holmegaard; Michael Lundgaard Thomsen, Direktør, Aalborg Portland; Marteen Stals, raffinaderidirektør, Dansk Shell; Torben Dyrberg, adm. direktør, Leca; Kim Saaby Hedegaard, group vice president, Haldor Topsøe; Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen; Klaus Rønholt, plant manager, Lhoist Faxe Kalk; Lars Leer, finansdirektør, FF Skagen; Jørn Stryger, fabriksdirektør, CP Kelco; Flemming Jørgensen, direktør, DuPont Danmark og Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark.

I denne uge starter forhandlingerne i Skatteministeriet om, hvordan vi i Danmark skal udnytte overskudsvarme – altså varme, der er blevet til overs fra danske virksomheders produktion, og som kan mindske Danmarks brug af kul og biomasse.

Danmark har en årelang tradition for at udnytte overskudsvarme, dels fra elproduktion på kraftvarmeværker, hvor overskudsvarmen er blevet genbrugt som fjernvarme, dels ved at industrivirksomheder og raffinaderier, senest også supermarkeder og spildevandsanlæg, kan bidrage til lokal boligopvarmning i stedet for at lukke varmen ud i vandet eller luften til gavn for fisk og fugle.

Der ligger et meget stort potentiale i at udnytte endnu mere overskudsvarme fra danske virksomheder, ligesom der ligger et meget stort eksportpotentiale i overskudsvarmeteknologi. Men hvis de skal realiseres, kræver det en regulering, der gør det muligt. Og her tyder det desværre på, at kæden er ved at hoppe af.

Uden synderlig dokumentation påstår Skatteministeriet nu, at 40 pct. af al den overskudsvarme, industrien kan levere, er falsk overskudsvarme, og den falske overskudsvarme skal reguleres bort med høje afgifter. Vel kan der være enkelte virksomheder, der kan gøre mere for at mindske spild, men langt de fleste virksomheder har gjort en kæmpe indsats for at skære alle deres udgiftsposter ind til benet - også posten med energiforbrug. Så det giver ingen mening at straffe alle virksomheder med en høj afgift på overskudsvarme.

One-size passer ikke alle
I den energipolitiske debat er der desværre en tiltagende udbredt opfattelse af, at reguleringen skal følge one-size-fits-all-princippet i hele energisystemet. Det betyder, at en række konkrete overskudsvarmeprojekter med konkrete fysiske og økonomiske forudsætninger bremses, og mulighederne for effektiv udnyttelse af energien spildes. En mere sektorspecifik regulering vil øge udnyttelsen af overskudsvarme.

Lad os derfor få en regulering, der sikrer, at virksomheder med overskudsvarme, der kan dokumentere at være top-energieffektive, ikke straffes med afgifter og prisregulering på overskudsvarme, der sendes til vores boliger som fjernvarme.

Ansvarlige politikere må stoppe denne tænkte skrivebordsøvelse og forlange, at Danmark naturligvis som en del af klimaindsatsen også skal udnytte dansk overskudsvarme til gavn for industri, boliger, eksport og den grønne omstilling.

Det betyder konkret, at overskudsvarmen ikke skal prisreguleres, og at afgifter på overskudsvarmen tilrettelægges, så de understøtter udnyttelsen af overskudsvarmepotentialet ved at straffe spild og belønne initiativer, der gavner vores klima – i stedet for Skatteministeriets skrivebordsøvelse, der straffer os alle.

Fjernvarmen er klar, virksomhederne er klar. Målet er sat op i energiaftalen. Lad os nu ikke smide varmen ud med badevandet.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Børsen den 24. september 2018)

Vi mener

04. dec 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen fortsætter grøn udvikling

Andelen af vedvarende energi i fjernvarmen fortsætter sin himmelflugt. Nye tal fra Energistyrelsen viser, at i 2017 blev 60 procent af den danske fjernvarme produceret af vedvarende energi.

27. nov 2018 Høringssvar

Markedsmæssighed af aftaler til realisering af energibesparelser

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til denne bekendtgørelse, der medfører øgede krav til dokumentation. Meget tyder på, at Dansk Fjernvarmes ønske om differentierede dokumentationskrav, alt efter aftalers omfang og væsentlighed, delvist imødekommes. Læs hele høringssvaret her.

27. nov 2018 Høringssvar

Godkendelse af projekter

Den nye projektbekendtgørelse gør op med kraftvarmekravet og brændselsbindinger for decentrale kraftvarmeselskaber. Aftagepligt for blokvarmecentraler ophæves og der er skærpede krav til biomasseprojekter. De nye regler rummer også en kærkommen lempelse til den kommunale godkendelsesproces.

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Fremstrakt hånd til fjernvarmekunderne

Folketinget har indgået en bred og fornuftig aftale om fjernvarmens fremtid, der giver fjernvarmeselskaberne mulighed for mere frihed til at investere fornuftigt. Alligevel kan Dansk Fjernvarme ikke afvise prisstigninger til næste år.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Gas og fjernvarme går sammen om fremtiden

Hvad skal gassens rolle være i energi- og fjernvarmesystemet fremover? Det har Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas sat sig for at undersøge i fællesskab. Et nyt formaliseret samarbejde mellem de to parter blev annonceret på Dansk Fjernvarmes årsmøde, som løber af stablen i disse dage.

Leder

30. nov 2018 Leder

Politikerne skal også omstille sig

Fjernvarmeselskaberne har gennem lang tid hørt den samme sang fra politikerne på Christiansborg: at bortfaldet af grundbeløbet har været kendt i mange år. Og at det derfor ikke kan komme som en overraskelse for selskaberne, at det bliver virkelighed fra den 1. januar 2019.

Den underforståede besked fra politikerne er, at fjernvarmeselskaberne har haft god tid til at omstille sig til en ny...

Læs mere

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.