10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

Indlægget er skrevet i samarbejde mellem Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme; Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri ; Mikael Bay Hansen, sekretariatschef, Dansk Metal; Jesper Thomassen, managing director, Nordic Sugar, formand, Procesindustrien; Kenth Kærhøg, senior vice president, Danfoss, bestyrelsesmedlem, Synergi; Kim Holmberg, finansdirektør, Ardagh Glass Holmegaard; Michael Lundgaard Thomsen, Direktør, Aalborg Portland; Marteen Stals, raffinaderidirektør, Dansk Shell; Torben Dyrberg, adm. direktør, Leca; Kim Saaby Hedegaard, group vice president, Haldor Topsøe; Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen; Klaus Rønholt, plant manager, Lhoist Faxe Kalk; Lars Leer, finansdirektør, FF Skagen; Jørn Stryger, fabriksdirektør, CP Kelco; Flemming Jørgensen, direktør, DuPont Danmark og Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark.

I denne uge starter forhandlingerne i Skatteministeriet om, hvordan vi i Danmark skal udnytte overskudsvarme – altså varme, der er blevet til overs fra danske virksomheders produktion, og som kan mindske Danmarks brug af kul og biomasse.

Danmark har en årelang tradition for at udnytte overskudsvarme, dels fra elproduktion på kraftvarmeværker, hvor overskudsvarmen er blevet genbrugt som fjernvarme, dels ved at industrivirksomheder og raffinaderier, senest også supermarkeder og spildevandsanlæg, kan bidrage til lokal boligopvarmning i stedet for at lukke varmen ud i vandet eller luften til gavn for fisk og fugle.

Der ligger et meget stort potentiale i at udnytte endnu mere overskudsvarme fra danske virksomheder, ligesom der ligger et meget stort eksportpotentiale i overskudsvarmeteknologi. Men hvis de skal realiseres, kræver det en regulering, der gør det muligt. Og her tyder det desværre på, at kæden er ved at hoppe af.

Uden synderlig dokumentation påstår Skatteministeriet nu, at 40 pct. af al den overskudsvarme, industrien kan levere, er falsk overskudsvarme, og den falske overskudsvarme skal reguleres bort med høje afgifter. Vel kan der være enkelte virksomheder, der kan gøre mere for at mindske spild, men langt de fleste virksomheder har gjort en kæmpe indsats for at skære alle deres udgiftsposter ind til benet - også posten med energiforbrug. Så det giver ingen mening at straffe alle virksomheder med en høj afgift på overskudsvarme.

One-size passer ikke alle
I den energipolitiske debat er der desværre en tiltagende udbredt opfattelse af, at reguleringen skal følge one-size-fits-all-princippet i hele energisystemet. Det betyder, at en række konkrete overskudsvarmeprojekter med konkrete fysiske og økonomiske forudsætninger bremses, og mulighederne for effektiv udnyttelse af energien spildes. En mere sektorspecifik regulering vil øge udnyttelsen af overskudsvarme.

Lad os derfor få en regulering, der sikrer, at virksomheder med overskudsvarme, der kan dokumentere at være top-energieffektive, ikke straffes med afgifter og prisregulering på overskudsvarme, der sendes til vores boliger som fjernvarme.

Ansvarlige politikere må stoppe denne tænkte skrivebordsøvelse og forlange, at Danmark naturligvis som en del af klimaindsatsen også skal udnytte dansk overskudsvarme til gavn for industri, boliger, eksport og den grønne omstilling.

Det betyder konkret, at overskudsvarmen ikke skal prisreguleres, og at afgifter på overskudsvarmen tilrettelægges, så de understøtter udnyttelsen af overskudsvarmepotentialet ved at straffe spild og belønne initiativer, der gavner vores klima – i stedet for Skatteministeriets skrivebordsøvelse, der straffer os alle.

Fjernvarmen er klar, virksomhederne er klar. Målet er sat op i energiaftalen. Lad os nu ikke smide varmen ud med badevandet.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Børsen den 24. september 2018)

Vi mener

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.