08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

Facebook og Odense Kommune har indgået en aftale om at udnytte overskudsvarmen fra onlinegigantens kommende kæmpestore datacenter på Fyn. Men energiaftalen varslede nye afgifter på overskudsvarme, og det kan skade fremtidige og nuværende projekter.

I Datacenter Industrien og Dansk Fjernvarme har vi set frem til, at udfordringerne med at udnytte overskudsvarme fra datacentre og virksomheders produktion blev løst med energiforliget. Potentialet er nemlig enormt – i dag forsynes 50.000 husstande med varme fra overskudsvarme, men det ventes at vokse til 220.000 husstande med de nye datacentre, hvis rammebetingelserne er de rette.

De rette rammebetingelser er ikke bare for datacentrenes skyld – de opnår hverken en gevinst eller besparelse på køleanlæg, for serverne skal køles alligevel i deres helt eget, uafhængige og driftsikre setup, uanset, hvad der sker med overskudsvarmen efterfølgende. Men til gengæld kan både miljø og samfund få stor glæde af varme i store mængder, når den stilles gratis til rådighed.

Vi er således meget tilfredse med, at parterne bag energiforliget lemper elvarmeafgiften, for det skubber på, at vi kan få de varmepumper i sving, som er en forudsætning for at anvende overskudsvarmen til fjernvarme.

Med de nuværende regler for udnyttelse af elvarmeafgift, vil en lempelse af elvarmeafgiften sikre, at de store mængder overskudsvarme udnyttes til fjernvarme i stedet for at blive sendt op til fuglene. Nye afgifter på overskudsvarme vil derimod have tre andre effekter:

  1. Overskudsvarme fra industrien og datacentrene vil blive spildt i stedet for udnyttet i fjernvarmen.
  2. Fjernvarmeselskaberne vil skulle sikre varme fra andre – måske mindre miljøvenlige – dyrere varmekilder.
  3. Staten vil absolut ingen indtægter få, da en afgift på en vare, der ikke handles, er lig med nul indtægter til staten.

Det er i den nyligt indgåede energiaftale ikke helt klart, hvad energiforligskredsens præcise planer for overskudsvarmen er. Men vi håber, at de mange tilkendegivelser fra snart alle parter i forligskredsen om, at vi skal blive bedre til at udnytte overskudsvarme, også afspejles i det parterne er blevet enige om, så vi kan sikre, at den også indgår i et af verdens mest effektive energisystemer.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Børsen d. 7. august 2018)