08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

Facebook og Odense Kommune har indgået en aftale om at udnytte overskudsvarmen fra onlinegigantens kommende kæmpestore datacenter på Fyn. Men energiaftalen varslede nye afgifter på overskudsvarme, og det kan skade fremtidige og nuværende projekter.

I Datacenter Industrien og Dansk Fjernvarme har vi set frem til, at udfordringerne med at udnytte overskudsvarme fra datacentre og virksomheders produktion blev løst med energiforliget. Potentialet er nemlig enormt – i dag forsynes 50.000 husstande med varme fra overskudsvarme, men det ventes at vokse til 220.000 husstande med de nye datacentre, hvis rammebetingelserne er de rette.

De rette rammebetingelser er ikke bare for datacentrenes skyld – de opnår hverken en gevinst eller besparelse på køleanlæg, for serverne skal køles alligevel i deres helt eget, uafhængige og driftsikre setup, uanset, hvad der sker med overskudsvarmen efterfølgende. Men til gengæld kan både miljø og samfund få stor glæde af varme i store mængder, når den stilles gratis til rådighed.

Vi er således meget tilfredse med, at parterne bag energiforliget lemper elvarmeafgiften, for det skubber på, at vi kan få de varmepumper i sving, som er en forudsætning for at anvende overskudsvarmen til fjernvarme.

Med de nuværende regler for udnyttelse af elvarmeafgift, vil en lempelse af elvarmeafgiften sikre, at de store mængder overskudsvarme udnyttes til fjernvarme i stedet for at blive sendt op til fuglene. Nye afgifter på overskudsvarme vil derimod have tre andre effekter:

  1. Overskudsvarme fra industrien og datacentrene vil blive spildt i stedet for udnyttet i fjernvarmen.
  2. Fjernvarmeselskaberne vil skulle sikre varme fra andre – måske mindre miljøvenlige – dyrere varmekilder.
  3. Staten vil absolut ingen indtægter få, da en afgift på en vare, der ikke handles, er lig med nul indtægter til staten.

Det er i den nyligt indgåede energiaftale ikke helt klart, hvad energiforligskredsens præcise planer for overskudsvarmen er. Men vi håber, at de mange tilkendegivelser fra snart alle parter i forligskredsen om, at vi skal blive bedre til at udnytte overskudsvarme, også afspejles i det parterne er blevet enige om, så vi kan sikre, at den også indgår i et af verdens mest effektive energisystemer.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Børsen d. 7. august 2018)

Vi mener

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.