07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Fjernvarmepriserne er faldet, samtidig med at den grønne andel i landets fjernvarmeproduktion er steget. Foto: Maria Tuxen Hedegaard
I et indlæg på Altinget 28. maj advokerer Troels Ranis for, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor deres varme kommer fra.

Han mener, at den frie konkurrence vil tvinge fjernvarmeforsyningerne til at finde ”nødvendige effektiviseringer”.

Dansk Fjernvarme vil stilfærdigt gøre opmærksom på, at langt størstedelen af fjernvarmeselskaberne i Danmark er forbrugerejede og derfor allerede har alle mulige incitamenter til at være effektive, da ejerne selv betaler prisen.

I den netop udgivne prisstatistik fra Energitilsynet kan man se, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er faldet med 3,8 procent alene det seneste år. Ser vi på udviklingen over de seneste fire år, er prisen faldet med 14,3 procent. I hårde tal er gennemsnitsprisen faldet fra 14.327 kroner i 2014 til 12.272 kroner i år eller i alt 1,5 milliarder kroner, siden der blev indgået politisk aftale i maj 2016 om en billigere fjernvarme.

En reel besparelse på 2.055 kroner om året, som kommer du og jeg og Dansk Industris medlemmer til gode.

Fortsat grøn omstilling
I den samme periode har fjernvarmeselskaberne fortsat den grønne omstilling, så vi her i 2018 har over 50 procent vedvarende energi. Og over 60 procent grøn energi.

Den grønne omstilling er mest effektiv i de kollektive systemer, for det er her, vi bedst opnår synergier, når vi knytter både vand, affald, el og varme sammen. Det kan ikke gøres på samme måde, hvis hver bolig får sin egen varmepumpe eller sit eget solvarmeanlæg.

Hvis bindingerne ophæves i de store byer, vil det næppe få den store betydning, da kundegrundlaget her er så massivt, at enkelte frahoppere kun får marginal betydning for de tilbageværendes andel af de fælles omkostninger.

Omvendt ser det ud i de mindre byer i provinsen og på landet. Her vil et fravalg af få forbrugere, der udgør en relativt større andel af kundemassen, overvælte relativt større omkostninger til fællesskabet, hvormed det for endnu flere kunder vil blive økonomisk attraktivt at træde ud af fællesskabet.

Det giver derfor ikke mening at tale alle fjernvarmekunderne over en kam, da konsekvenserne for by og land er så store, som de er. Det kan næppe være i Dansk Industris interesse i et forsøg på at give mere frihed for den enkelte at øge omkostningerne for de mange og dermed gøre det endnu mindre attraktivt at bosætte sig i provinsen.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 5. juni 2018)

Vi mener

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.