25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Ledningsarbejde i Ebberup
Når Folketinget i øjeblikket forhandler om rammerne for energisektoren frem mod 2030, så er det med en fælles erkendelse af, af aftalen skal sikre et godt afsæt for et fossilfrit samfund i 2050 for øje.

Det er positivt, for det stiller krav om, at en 2030-energipolitisk aftale skal levere løsninger, der sikrer, at energisektoren træffer kloge beslutninger om grøn og omkostningseffektiv grøn omstilling og ikke blot jagter den nære gevinst, der giver den enkelte sektor eller den enkelte forbruger mulighed for at få sit på det tørre på bekostning af vores fælles samfundsmål.

Jeg er meget enig med Pia Olsen Dyhr, der 18. maj skriver, at vi ”lettere kan sikre en bæredygtig grøn omstilling af fjernvarmen end af den individuelle opvarmning, hvor alt for mange i forvejen vælger pillefyr eller brændeovn, der fyres op med biomasse uden synderlige bæredygtighedskrav.”

Jeg er også enig, når hun skriver, at en ophævelse af forpligtigelserne kan risikere, at selskaberne sætter de langsigtede og kloge investeringer over styr for at vælge mindre kloge løsninger, der vil sikre god selskabsøkonomi på kort sigt.

Stordriftsfordele og energieffektivitet
Jeg er ligeledes meget enig med Joachim Sperling, Axcelfuture, når han 8. maj skriver, at ”vores fjernvarmesystem på alle leder og kanter har bidraget til at gøre Danmark til et af verdens mest fremsynede lande, når det gælder varmeforsyning. Næsten to tredjedele af de danske husstande er opvarmet med fjernvarme, og det er klart, at den store tilslutning giver stordriftsfordele og mulighed for højere energieffektivitet.”

Det er jeg meget enig i. Når fjernvarmen de seneste tre år har kunnet reducere prisen for forbrugerne med i gennemsnit 13 procent, øget andelen af vedvarende energi og sikret, at flere end 80 procent af de selskaber, der i 2013 havde priser på over 20.000 kroner, i dag har en pris, der er under, så skyldes det også den høje tilslutning til fjernvarmen, som kommunernes planlægningsmuligheder har bidraget til.

Frit valg er ikke energieffektivt
Thomas Capral Henriksen fra Dansk Energi argumenterer 17. maj for synspunktet om, at det er særligt krænkende for den enkelte forbruger at være tilsluttet fjernvarmen, og at forbrugerne skal gives fri til at etablere anden individuel varmeforsyning.

I stedet skal kunderne installere individuelle varmepumper med stort elforbrug og dermed forretning for medlemmerne af Dansk Energi. Men det er ikke en energieffektiv udnyttelse af vores infrastruktur og energiforsyning.

En udbygning med individuelle varmeløsninger vil heller ikke styrke fjernvarmes evne til at balancere energisystemet og aftage grøn strøm fra vindmøllerne i de perioder, hvor de producerer mest.

By og land
Jo tættere vi bor i byerne, jo mere fornuftigt og effektivt er det med de fælles anlæg, frem for at alle skal have en oplevet frihed til at lave individuelle løsninger.

Det er derimod noget helt andet ude i de tyndtbefolkede områder. Her er udskiftning af oliefyr med individuelle varmepumper oplagt. Elselskaberne skal ikke være bekymret for, om der bliver solgt el til varmepumper.

Fjernvarmeselskaberne bliver de nye store elkunder, men til centrale varmepumper med høj effektiv og fornuftig anvendelse af fjernvarmeinfrastrukturen.

Hvad med de andre?
Når elselskaberne argumenterer for, at alle skal have ret til at fravælge fjernvarmen, så vil resultatet måske nok blive en oplevet frihed for den første, som frakobler sig. Men hvad med de tilbageværende?

Man efterlader en regning og større varmetab til de tilbageværende fjernvarmekunder. Dermed bliver det billigere for endnu en kunde at vælge den individuelle løsning, og snart er der kun de få til at tage sig af arv og gæld fra de mange, der gennem tiden har nydt godt af fjernvarmen. Sidste hus lukker og slukker. 

Danskerne har gennem årtier investeret i en fjernvarmeinfrastruktur, som leverer mere end 60 procent grøn og miljøvenlig varme.

En ny energiaftale skal forbedre vilkårene for fjernvarmesektoren, så fjernvarmen kan fortsætte med at blive 13 procent billigere hvert tredje år, og så der fortsat kommer 20.000 nye fjernvarmekunder om året på bekostning af de individuelle gas- og oliefyr.

Det giver den bedste løsning både for samfundsøkonomien og for den enkelte.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 24. maj 2018)

 

Vi mener

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.