03. maj 2018 Energiaftale

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Regeringen vil føre en politik, der gør energien både grønnere og billigere, og den vil sikre energi til et grønt Danmark, uden at det bliver dyrere for danskerne.

Vi skal også i fremtiden være et foregangsland, hvor vi viser, hvordan det er muligt at tilrettelægge en omkostningseffektiv energipolitik, der tager hensyn til både klima, miljø, vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Sådan indleder regeringen sit netop offentliggjorte energipolitiske udspil.

I Dansk Fjernvarme deler vi regeringens ambitioner. Og vi synes på mange stræk, at det er et godt og gennemarbejdet udspil, regeringen præsenterer.

Det gælder forslagene om at ophæve de forældede kraftvarmekrav og brændselsbinding, samt reducere elvarmeafgiften, der netop vil øge selskabernes incitament til at investere i store eldrevne varmepumper, der dermed kan udnytte de store mængder overskudsvarme. De selskabs- og samfundsmæssige konsekvenser er velbelyste og fordelene overvældende.

I forlængelse af forslaget om at ophæve de forældede bindinger mener regeringen, at det også er på tide at ophæve tilslutningspligt og forblivelsespligt, der i historisk sammenhæng har været nyttige værktøjer for kommunerne i styringen af deres forsyning og energi- og miljøpolitik.

Prisen på opvarmning i fællesskab bliver dyrere
I Dansk Fjernvarme er vi store tilhængere af øgede frihedsgrader. Men i spørgsmålet om, hvorvidt forblivelsespligten skal ophæves, må man spørge sig selv, hvorvidt den enkelte borgers ret til frihed kan stå højere end naboens.

Hvis denne forpligtelse ophæves, vil et muligt scenarie være, at enkelte forbrugere, der af forskellige grunde kan opvarme sit hus billigere end gennem den kollektive opvarmning, vil træde ud af fællesskabet og dermed efterlade såvel de faste omkostninger og eventuel gæld til naboen og de andre i fællesskabet, der måske ikke har samme muligheder.

Så bliver prisen på opvarmning i fællesskabet lige en tand dyrere, hvormed det for endnu en forbruger bedre kan betale sig at skifte til en individuel løsning. Det hæver igen prisen for de tilbageværende, og snart er der kun de få til at betale udgifterne for de mange og oveni det betale den resterende gæld, der meget vel kan være et anseeligt beløb, da kommunen og fjernvarmen har dimensioneret varmeværket efter et vist antal kunder.

At det er sådan, det vil gå, er ikke et skrækscenarie, snarere et realistisk scenarie. Om det er andre forhold, der skal tænkes ind i ligningen, kan heller ikke udelukkes. Netop derfor er det væsentligt først at få gennemanalyseret konsekvenserne af en sådan beslutning, inden den træffes i blinde.

Drop hastværket og afvent analyserne på området
Med stemmeaftalens regulering af fjernvarmen fra juni 2017 blev forligspartierne enige om, at netop tilslutnings- og forblivelsespligt skulle analyseres indgående, så den videre diskussion kunne foregå på et oplyst grundlag.

I alt tre analyser blev bestilt, hvoraf kun den ene, der handler om tilslutningspligt i eksisterende byggeri, er færdiggjort. De to øvrige ventes først offentliggjort ved udgangen af 2018.

Det forekommer derfor noget præmaturt – og hasarderet – allerede nu at ville ophæve forbrugerbindingerne uden kendskab til konsekvenserne af forslagene.

Regeringen foreslår dog ikke alle bindinger ophævet for alle med det samme, men blot at de selskaber, der vil få ophævet de forældede krav om kraftvarme og brændselsbinding, vil få ophævet tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende kunder fire år efter.

Selv hvis de ventede rapporter konkluderer, at fordelene vil overstige ulemperne ved at ophæve kommunernes styringsredskab, så er den foreslåede indfasning skæv.

Den vil netop give tilskyndelse til, at de mest udfordrede selskaber – der er kommet i klemme som følge af en anden politisk beslutning, nemlig at ophæve grundbeløbet – vil give forbrugerne mulighed for at sive først. Den svageste forbruger betaler den største regning.

Det er derfor svært at se, hvordan dette forslag, hvis konsekvenser i høj grad mangler at blive belyst, kan hjælpe med at understøtte regeringens intentioner om et grønt Danmark, hvor det ikke må blive dyrere for danskerne.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 3. maj 2018)

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Fremstrakt hånd til fjernvarmekunderne

Folketinget har indgået en bred og fornuftig aftale om fjernvarmens fremtid, der giver fjernvarmeselskaberne mulighed for mere frihed til at investere fornuftigt. Alligevel kan Dansk Fjernvarme ikke afvise prisstigninger til næste år.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Gas og fjernvarme går sammen om fremtiden

Hvad skal gassens rolle være i energi- og fjernvarmesystemet fremover? Det har Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas sat sig for at undersøge i fællesskab. Et nyt formaliseret samarbejde mellem de to parter blev annonceret på Dansk Fjernvarmes årsmøde, som løber af stablen i disse dage.

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.