08. apr 2021 Debat

Fremtidens fjernvarme er en af vores bedste klimaløsninger

Fjernvarmen er central for den grønne omstilling – og hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion af vores CO2-udslip i 2030. Det skriver Grøn Varme Alliance i et indlæg i Avisen Danmark.

18. mar 2021 Debat

Byg videre på det, der fungerer

Den fremtidige regulering af fjernvarmen skal indrettes på at nå de fire mål i klimaaftalen. Det betyder et farvel til et ensidigt fokus på nedskæringer og et goddag til en helt ny retning med tillid til selskaberne og en regulering, der skal hjælpe selskaberne til samtidigt at nå flere mål. Sådan skriver Rune Moesgaard i et indlæg på GridTech.

16. mar 2021 Debat

Ændring af elmarkedet vil sløve den grønne omstilling

Vi har brug for flere fleksible løsninger og større incitament til fleksible løsninger, fremfor spekulative elmarkeder, der bremser den grønne omstilling, skriver Nina Detlefsen i et debatindlæg. 

04. feb 2021 Debat

Der graves - grøn varme breder sig over hele landet

Konverteringslysten er stor hos fjernvarmeselskaberne. Men mange projekter kan blive udvandet af varmepumper - endda med statsstøtte i ryggen. Det skriver Nicolai Kipp i en klumme i Energy Supply.

04. feb 2021 Debat

Dødslisten bør give anledning til genbesøg af politisk aftale

Ønsket om at reducere forbrændingskapaciteten er helt legitimt. Men beslutningen skal tages på et gennemarbejdet grundlag, ikke en tidspresset rapportering, skriver Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Leder

29. mar 2021 Leder

Sammen står vi stærkere

– Skal vi lykkes, kræver det, at varmesektoren taler med én klar stemme over for politikere og myndigheder, og det er grunden til, at vi nu samler interesserne i én og samme brancheforening.

Ordene er fra vores formand, Jesper Frost Rasmussen, og er møntet på den oprustning, Dansk Fjernvarme har taget med at samle landets største varmeproducenter. En...Læs mere

17. dec 2020 Debat

Stor lyst til at konvertere sort varme til grøn varme

Dansk Fjernvarmes medlemmer har landet over sat gang i konverteringsprojekter. For skal vi nå målet med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent, skal vi have skrottet de sorte fyr. Sådan skriver chefkonsulent Nicolai Kipp i en klumme på Energy Supply.

28. okt 2020 Debat

Myndighederne overvurderer prisen på geotermi

Skal brugen af biomasse reduceres, kræver det, at politikerne får styr på forsyningsselskabernes alternativer – navnlig overskudsvarme og geotermi. Ellers risikerer vi som samfund store fejlinvesteringer, skriver fagkonsulent i Dansk Fjernvarme, Maria Dahl Hedegaard, i Altinget.

27. okt 2020 Debat

Lad ikke den sorte strøm erstatte den grønne varme

Lige nu forcerer samfundet udbygningen med individuelle varmepumper - også i kollektivt opvarmede områder hvor de ikke bør opføres - med store tilskud  i ryggen på trods af, at den el, der skal drive dem, er kulsort. Det skriver politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, i Energy Supply.

Seneste høringssvar

22. mar 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende netvirksomheders tekniske krav for nettilslutning af forbrugsinstallationer til eldistributionsnettet

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om Dansk Energi’s tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsanlæg til mellem- og højspændingsnet (>1kV). 

08. mar 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende anmeldelse af tarifmodel 3.0

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om Dansk Energi’s vejledning Tarifmodel 3.0, som har til formål at justere danske el-distributionsselskabers mulighed for at fastlægge tariffer for betaling af transportydelser i distributionsnet. 

24. feb 2021 Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ”tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme” som har til formål at gennemføre et af de fire grundbeløbsinitiativer, som er besluttet i energiaftalen d. 29. juni 2018.

11. feb 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende metodeanmeldelse af pilotprojekt for afbrydelighed

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende høring af Energinets metodeanmeldelse af pilotprojekt for afbrydelighed ift. transmissionsnettet for fleksible kunder i distributionsnettet.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2020 Høringssvar

EU-Kommissionens spørgeskema om revision af VE-direktiv

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om EU-Kommissionens spørgeskema om revision af VE-direktivet (RED II), som har til formål at indsamle synspunkter og forslag fra stakeholders forud for udarbejdelsen af et konkret forslag til revision af direktivet.

21. dec 2020 Høringssvar

EU-Kommissionens spørgeskema om revision af EE-direktiv

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om EU-Kommissionens spørgeskema om revision af EE-direktivet (EED), som har til formål at indsamle synspunkter og forslag fra stakeholders forud for udarbejdelsen af et konkret forslag til revision af direktivet.