22. maj 2019 Debat

Kære kommende regering: Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr

Vi står over for et klimavalg. Klimaforandringerne er den største enkeltstående udfordring, vi står overfor som samfund. Vi skal derfor blive langt bedre til bruge den energi, vi producerer, klogt. Som virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforbund og NGO’er er vi gået sammen for at sikre højere ambitioner. Vi fremlægger her vores bud på, hvordan vi sammen kan skabe et nyt, grønt klima- og energieventyr.

22. maj 2019 Høringssvar

Midlertidig ordning for tilskud til varmepumper, der installeres af energitjenesteleverandører

Der er afgivet høringssvar til ovenstående høring, hvor Dansk Fjernvarme bl.a. gør opmærksom på, at ikke alle huse er velegnet til at gøre brug af en individuel varmepumpe pga. isoleringen.

22. maj 2019 Høringssvar

Tilskud til kommuner

I dette høringssvar gør Dansk Fjernvarme bl.a. opmærksom på, at det er meget få selskaber/kommuner, der vil få mulighed for at gøre brug af puljen, da de vil skulle bruge længere tid til at tage beslutning om lukning.

20. maj 2019 Debat

Grøn strøm bliver fjernvarmens motor

Med stadigt mere strøm baseret på vind og sol kan de danske fjernvarmeværker komme til at spille en god rolle som lagringskapacitet. Elektrificeringen af fjernvarmen er derfor et vigtigt skridt i den grønne omstilling, påpeger Jesper Koch, chef for tænketanken Grøn Energi.

23. maj 2019 Navne

Ny PR- og pressechef for EWII

38-årige Anya Palm er ny PR- og pressechef i EWII-koncernen.

21. maj 2019 Navne

Ny kommerciel direktør for isoplus

Claus Jarlgaard Jensen er skiftet fra formand til kommerciel direktør for isoplus Fjernvarmeteknik.

Leder

03. maj 2019 Leder

Verdensmål skal være rettesnor for fjernvarmen

FN’s 17 Verdensmål skal sikre en bæredygtig udvikling for vores klode, og det bidrager de danske fjernvarmeselskaber i høj grad til. Vi leverer varme og køling i by og på land. Vi leverer bæredygtig omstilling. Og vi leverer teknologiudvikling, skaber eksport, vækst og beskæftigelse. Men vi leverer meget mere end det.

Fjernvarmen er forudsætningen for, at vi kan udnytte...

Læs mere

20. maj 2019 Debat

Fejlagtige konsulent-rapporter fører til tvivlsom politik

Der er god grund til at være kritisk over for brugen af konsulenter, som i forsyningssektoren har medført politiske beslutninger, der i høj grad vil afvikle en ellers succesfuld sektor, skriver vicedirektør Kim Behnke i et indlæg.

06. maj 2019 Debat

Fjernvarme kan hjælpe med at opfylde flere verdensmål

De danske fjernvarmeselskaber bidrager allerede nu til FNs Verdensmål – men vi skal huske at fortælle om det, når vi kommunikerer med omverdenen.

02. maj 2019 Debat

Forsyningsselskaber efterlyser frihedsgrader

Energiaftalen fra sommeren 2018 giver øgede frihedsgrader til de danske fjernvarmeselskaber - men 35 mellemstore selskaber er fortsat bundet af fortidens krav. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

10. maj 2019 Høringssvar

Fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier

Indtægtsrammer og benchmarking er derfor efter vores opfattelse en helt forkert vej at gå, når det hverken kan understøtte den grønne omstilling og udvikling, der skal ske på fjernvarmeområdet. Det påpeger Dansk Fjernvarme i sit høringsvar til vejledning om "Fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier"

09. maj 2019 Høringssvar

Vejledning til pris- og levetidskatalog

Regulering med indtægtsrammer og benchmarking er efter Dansk Fjernvarmes opfattelse er en forkert vej at gå, når reguleringen skal understøtte omstilling og udvikling af fjernvarmen. Det skriver Dansk Fjernvarme i et høringssvar til det såkaldte pris- og levetidskatalog.