28. okt 2020 Debat

Myndighederne overvurderer prisen på geotermi

Skal brugen af biomasse reduceres, kræver det, at politikerne får styr på forsyningsselskabernes alternativer – navnlig overskudsvarme og geotermi. Ellers risikerer vi som samfund store fejlinvesteringer, skriver fagkonsulent i Dansk Fjernvarme, Maria Dahl Hedegaard, i Altinget.

27. okt 2020 Debat

Lad ikke den sorte strøm erstatte den grønne varme

Lige nu forcerer samfundet udbygningen med individuelle varmepumper - også i kollektivt opvarmede områder hvor de ikke bør opføres - med store tilskud  i ryggen på trods af, at den el, der skal drive dem, er kulsort. Det skriver politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, i Energy Supply.

09. okt 2020 Debat

Grøn varme i Rudersdal kan løfte Danmarks klimaambitioner

Frem mod 2030 skal en stor del af landets gasfyr koncerteres til grøn fjernvarme. Særligt stort er potentialet i Rudersdal Kommune, hvor 13.500 gasfyr kan konverteres. Det vil give Danmark et pænt skub frem mod klimamålet. Sådan skriver Rune Moesgaard i et debatindlæg på Frederiksborg Amts Avis. 

19. aug 2020 Debat

Forsyningstilsynets rapport er forbi holdbarhedsdatoen

Det er en flot politisk klimaaftale, som regeringen og Folketinget indgik inden sommerferien. En række forældede bindinger og begrænsninger for vores branche bliver nu ophævet. Det peger mod en fremtid, der utvetydigt er grøn, skriver Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

13. aug 2020 Debat

Hurra for den bæredygtige omstilling på Fyn

Bæredygtighed er i energisektoren og skovbruget ikke blot en floskel, men et afgørende princip, skriver Leif Lauridsen, skovfoged, HedeDanmark, Maria Dahl Hedegaard, konsulent, Dansk Fjernvarme og Morten Brunse, chef for planlægning og optimering, Fjernvarme Fyn i dette indlæg.

Leder

12. okt 2020 Leder

Fornuften skal tilbage

De kommende 10 år skal vi omstille de 500.000 boliger, der i dag opvarmes med sort energi. Med nye tilskudspuljer til små varmepumper, der kan drysses ud over hele landet og dermed også i de tætte byer, er vi imidlertid ved at sætte fornuften over styr og gøre den grønne omstilling dyrere end nødvendigt.

I stedet for at subsidiere en masse...Læs mere

06. jul 2020 Debat

Energiøer

Regeringen har fremlagt forslag om at etablere to kunstige energiøer. De skal placeres i Nordsøen og ud for Bornholm. Her skal der være plads til ekstra havvindmøllekapacitet. Så langt så godt.

25. jun 2020 Debat

Ny flot klimaftale - med enkelte tidsler

Den nye klimaaftale er på mange områder tilfredsstillede for fjernvarmesektoren – men der er nogle tidsler, som Dansk Fjernvarme vil arbejde videre med, skriver direktør Kim Mortensen i denne sommerklumme til medlemmerne.

18. jun 2020 Debat

Fjernvarmen hjælper på mange klimamål

Fjernvarmesektoren er en unik mulighed for sektorintegration og grøn varme til millioner af husstande, og fjernvarmen er en god vej til, at andre sektorers grønne omstilling bliver billigere, skriver Kim Behnke, udviklingschef i Dansk Fjernvarme, i dette Synspunkt på GridTech.

Seneste høringssvar

20. nov 2020 Høringssvar

Betaling for myndighedsbehandling hos Forsyningsstilsynet

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Forsyningstilsynets høring over udkast til tre bekendtgørelser om ændring af betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning.

19. nov 2020 Høringssvar

Høringssvar vedrørende projektbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

19. nov 2020

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende bekendtgørelser, der implementerer elmarkedsdirektivet

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar i forbindelse med, at Energistyrelsen har udsendt en lang række bekendtgørelser som implementerer EU´s elmarkedsdirektiv. 

19. nov 2020 Høringssvar

Høringssvar angående lov om fremme af vedvarende energi

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedrørende ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrænstofloven og forskellige andre love som har til formål at implementere dele af EU-direktiv om fremme anvendelse af energi fra vedvarende energikilder. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. nov 2020 Høringssvar

Udvidelse af Det Økonomiske Råds rolle

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedr. lovforslag om udvidelse af Det Økonomiske Råds rolle til også at føre eftersyn med forudsætninger, som ligger til grund for ministeriernes skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag.

30. okt 2020 Høringssvar

Høringssvar vedrørende Energisparebekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme har indgivet høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.