20. aug 2020

Fakta om fjernvarme

1.736.668 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme, og 61 procent af al fjernvarmen er baseret på grøn energi. Se flere fakta om fjernvarme i Danmark.

  • 1.736.668 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme. I alt svarer det til 64 procent af alle husstande og ca. 3,6 millioner personer.
  • Fjernvarmen er et transmissionssystem, der kan kobles sammen med alle former for varmeproduktion. I dag bliver der således produceret fjernvarme på baggrund af affald, flis, halm, vind, solvarme, geotermi, naturgas, olie, kul, overskudsvarme fra industri med mere.
  • 61 procent af fjernvarmen er baseret på grøn energi. Heraf er 52 procent produceret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi.
  • Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.
  • Samlet er der omkring 60.000 kilometer fjernvarmenet - 30.000 kilometer fremløb og 30.000 kilometer returløb. Det rummer omkring 1 milliard liter varmt vand.
  • Fjernvarmeselskaberne omsatte i 2018 for 24 milliarder kroner. Fjernvarmesektoren omsatte i 2018 for 61 milliarder kroner og eksporterede for 6,7 milliarder kroner.
  • Fjernvarmeselskaberne har ca. 1700 medarbejdere. Mens fjernvarmesektoren beskæftiger 10.400 danskere.