04. dec 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen fortsætter grøn udvikling

Andelen af vedvarende energi i fjernvarmen fortsætter sin himmelflugt. Nye tal fra Energistyrelsen viser, at i 2017 blev 60 procent af den danske fjernvarme produceret af vedvarende energi.

Her i denne kolde juletid kan du med god samvittighed lune dig ved fjernvarmen. For den danske fjernvarme er grøn og billig varme. Mens fjernvarmepriserne de seneste mange år er faldet, er andelen af vedvarende og grønne energikilder steget.

I 2017 stod grøn energi for 69 procent af fjernvarmen, mens hele 60 procent var produceret af vedvarende energi. I 2003 stod vedvarende energi for 31 procent. Så det er en stigning på næsten 30 procentpoint i løbet af de seneste 14 år.

- Det er en rigtig god udvikling, vi er inde i, der understreger, at fjernvarmen er en hjørnesten i den grønne omstilling, fortæller vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

- De kommende år vil fjernvarmen blive endnu grønnere, når nye teknologier som fx varmepumper og geotermi vil få deres gennembrud, lyder det fra vicedirektøren.

Ren varme, ren luft
CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen er på grund af den stigende andel af grøn varme faldet betragteligt i samme periode. Fra 2003 til 2017 har landets fjernvarmeselskabet skåret udledningen ned med 36 procent. Fra 4,1 millioner ton CO2 i 2003 til 2,7 millioner ton i 2017.

Lige nu er det biomasse som skovflis, træaffald og træpiller – og halm, der tegner sig for samlet 40 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Det har fortrængt en god del af andelen af kul- og naturgasproduceret fjernvarme.

Men de kommende år vil andre teknologier som solvarme, varmepumper og geotermi komme til at tegne sig for en større andel.

- Forhåbentlig vil der også ske noget omkring udnyttelsen af industriens overskudsvarme, som man flere steder i landet allerede udnytter, men hvor der er potentiale til langt mere. Det kommer dog an på politikernes velvilje, siger Kim Behnke med henvisning til, at regeringen planlægger at lægge en ny, høj afgift på overskudsvarme, der ifølge både industri og fjernvarmeselskaber vil bremse rigtig mange fremtidige projekter.

De seneste tre år er prisen på fjernvarme faldet med i cirka 14 procent.