25. okt 2018 Pressemeddelelse

Fremstrakt hånd til fjernvarmekunderne

Folketinget har indgået en bred og fornuftig aftale om fjernvarmens fremtid, der giver fjernvarmeselskaberne mulighed for mere frihed til at investere fornuftigt. Alligevel kan Dansk Fjernvarme ikke afvise prisstigninger til næste år.

Dansk Fjernvarme glæder sig over den brede aftale, der netop er indgået, men kan alligevel ikke afvise prisstigninger på kort sigt.

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om, at fjernvarmen fremover skal bidrage til elektrificeringen ved at investere i store varmepumper, samtidig med at de får mulighed for at supplere varmepumperne med investeringer i biomasse, solvarme og andre vedvarende energikilder.

- Fjernvarmeselskaberne vil gerne bidrage til elektrificeringen af varmesektoren. Men det skal ske på en måde, hvor selskaberne ikke bare ensidigt bliver bundet til et nyt brændsel, men opnår fleksible muligheder for at levere varme og grøn omstilling til konkurrencedygtige priser, siger Kim Mortensen, direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening, og fortsætter:

- Elektrificering af fjernvarmesektoren vil kræve supplerende alternativer for at sikre forsyningssikkerheden samt holde priser og investeringer nede. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes et meget bredt flertal i Folketinget at blive enige om model, der giver fjernvarmeselskaberne værktøjerne til både at foretage en nødvendig grøn omstilling, og samtidig giver selskaberne den fornødne fleksibilitet til at foretage investeringer, der på lang sigt kan imødekomme de udfordringer fjernvarmeselskaberne får, når grundbeløbet ophører den 1. januar 2019.

Prisen kan stadig stige til næste år
Selvom fjernvarmeselskabernes brancheforening glæder sig over de øgede muligheder på langt sigt, så kan brancheforeningen ikke afvise prisstigninger til næste år.

- Man skal huske på, at selv om selskaberne får mulighed for at omstille fra den fossile kraftvarmeproduktion, så har mange af selskaberne allerede investeret i nye anlæg, som de vil skulle afskrive på over en årrække endnu. Selvom fjernvarmeselskaberne over de seneste fire år har reduceret prisen på fjernvarme med 14,2 procent, så betyder politikernes sendrægtighed desværre, at det kan blive nødvendigt for en række selskaber at sætte priserne op til næste år, lyder det fra Kim Mortensen.

Fortsat uklarhed for fjernvarmeselskaberne
Dansk Fjernvarme havde helst set at politikerne på Christiansborg nøjedes med at interessere sig for de overordnede rammebetingelser for energisektoren og ikke havde den trang til detailstyring, som den nye aftale er udtryk for.

Alligevel er der en række uafklarede spørgsmål for de berørte selskaber, herunder om de selskaber, der i dag opvarmer boligerne med bæredygtig og lokal biomasse, kan få lov at levetidsforlænge og reparere på deres anlæg uden også at skulle investere store summer i en ny eldrevet varmepumpe.

- For de mange selskaber, der i dag alene fyrer med bæredygtig biomasse, står det ikke lysende klart, om de kan blive ved med det eller om den biomasseforskrækkelse, der har indtruffet på Christiansborg, også betyder, at de skal skrotte deres anlæg for at investere i varmepumper. Det skylder politikerne svar på, så ikke de mange varmekunder og deres selskaber ender i et nyt dødvande, hvor de ikke ved, hvilke regler og rammer, der gælder, siger Kim Mortensen.