26. sep 2022

Varmepumpegruppen

Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne større viden om alle aspekter af varmepumper på fjernvarmeværkerne. Det sker især gennem erfaringsudveksling om lovgivning, drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeværker og selskaber, der leverer varme, og som er medlemmer hos Dansk Fjernvarme kan optages som medlemmer af Varmepumpegruppen.

Tilmelding kan ske hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af otte personer. Valget gælder for to år. Fire af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og fire medlemmer vælges i ulige år.