03. sep 2020

Nedlagt: Kraftvarme- og varmepumpegruppen

I forbindelse med, at der den 2. september 2020 er etableret en ny erfa-gruppe om varmepumper, har arbejdsgruppen besluttet at nedlægge Kraftvarme- og varmepumpegruppen.

Læs mere om Varmepumpegruppen her.


Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne større viden om alle aspekter af kraftvarme på fjernvarmeværkerne. Det sker især gennem erfaringsudveksling om lovgivning, drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeværker og selskaber, der leverer varme, og som er medlemmer hos Dansk Fjernvarme kan optages som medlemmer af Kraftvarmegruppen.

Tilmelding kan ske hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af seks personer. Valget gælder for to år. Tre af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.