Halmgruppen

Halm mark

Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne mere viden om halmfyring på fjernvarmeværkerne. Det sker især gennem erfaringsudveksling om drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeværker og selskaber, der leverer varme og som er medlemmer hos Dansk Fjernvarme kan optages som medlemmer af Halmgruppen.

Tilmelding kan ske hos Dansk fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af fem personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år. To af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.