27. maj 2014 Erfa-grupper

Halmgruppen

Halm mark

Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne mere viden om halmfyring på fjernvarmeværkerne. Det sker især gennem erfaringsudveksling om drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeværker og selskaber, der leverer varme og som er medlemmer hos Dansk Fjernvarme kan optages som medlemmer af Halmgruppen.

Tilmelding kan ske hos Dansk fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af fem personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år. To af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.

Om os

05. maj 2017

Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Bestyrelsen

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har 15 medlemmer, der til sammen repræsenterer cirka 400 medlemsværker. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i april.

Medarbejdere

I Dansk Fjernvarmes sekretariat arbejder 48 ansatte for at sikre fjernvarmens interesser på forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte os, for vi er klar til at hjælpe.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

27. maj 2014

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Se vores åbningstider, kontaktinformationer og hvor du finder os.

02. dec 2016

Indmeldelse

Faglig viden, rådgivning og erfaringsudveksling. Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Fjernvarme.

17. maj 2017

Årsberetning

Her kan du hente de seneste årsberetninger for Dansk Fjernvarme.

14. jun 2016

Uddannelse

Det er Dansk Fjernvarmes mål at være branchens foretrukne uddannelsesleverandør.