Flis- og brændselspillegruppen

Flislager

Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne større viden om flis- og brændselspillefyring på fjernvarmeværkerne. Det sker især gennem erfaringsudvikling om drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeværker og selskaber, der leverer varme og som er medlemmer hos Dansk Fjernvarme kan optages som medlem af Flis- og brændselspillegruppen.

Tilmelding kan ske hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af fem personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år. To af gruppens medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.