01. maj 2019 Erfa-grupper

Erfa-gruppen for fjernkøling

Erfa-gruppens formål er at medvirke til vidensdeling vedrørende fjernkøling. Det sker hovedsageligt gennem erfaringsudveksling om lovgivning, drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeselskaber, der har interesse for fjernkøling og fjernkølingsselskaber, som er koncernforbundet (enten ejet eller ”søsterselskab”) til et forsyningsselskab og som er medlem af Dansk Fjernvarme, kan optages i Fjernkølingsgruppen.

Tilmelding sker hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af seks personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år. Tre af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.