Erfa-gruppen for fjernkøling

Erfa-gruppens formål er at medvirke til vidensdeling vedrørende fjernkøling. Det sker hovedsageligt gennem erfaringsudveksling om lovgivning, drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeselskaber, der har interesse for fjernkøling og fjernkølingsselskaber, som er koncernforbundet (enten ejet eller ”søsterselskab”) til et forsyningsselskab og som er medlem af Dansk Fjernvarme, kan optages i Fjernkølingsgruppen.

Tilmelding sker hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.