Distributionsgruppen

Distributionsgruppens vision:

Distributionsgruppen ønsker at medvirke til, at rørsystemer til fjernvarme og fjernkøling er teknisk og økonomisk optimale.

Distributionsgruppens mission:

Distributionsgruppen skal behandle emner, der vedrører udvikling, kvalitetssikring og etablering af præisolerede rørsystemer samt udbrede kendskabet hertil. Distributionsgruppen samarbejder med leverandører og andre interessenter.

Dansk Fjernvarme finansierer aktiviteterne via midler fra F&U-Kontoen.