Affaldsvarmegruppen

Erfa-gruppens formål er at medvirke til, at medlemmerne får mere viden om alt, hvad der vedrører affaldsforbrænding. Det sker især gennem erfaringsudveksling om lovgivning, drift, økonomi og teknik.

Fjernvarmeværker, der er medlem af Dansk Fjernvarme, og har interesse for affaldsvarme, kan optages i Affaldsvarmegruppen. Tilmelding sker hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af seks personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år. Tre af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.