09. okt 2020 Erfa-grupper

Erfa-gruppen for administration og regnskab

Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne mere viden om gældende regler på administrations- og regnskabsområdet. Desuden udarbejder erfa-gruppen rammer og hjælpeværktøjer, så det enkelte værk bedst muligt kan tilrettelægge den interne arbejdsproces for at opfylde gældende bestemmelser.

Varmeforsyningsvirksomheder, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme, kan optages som medlemmer af erfa-gruppen. Tilmelding kan ske hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af mindst seks personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år. Tre af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.