13. okt 2017 Erfa-grupper

Erfa-gruppen for administration og regnskab

Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne mere viden om gældende regler på administrations- og regnskabsområdet. Desuden udarbejder erfa-gruppen rammer og hjælpeværktøjer, så det enkelte værk bedst muligt kan tilrettelægge den interne arbejdsproces for at opfylde gældende bestemmelser.

Varmeforsyningsvirksomheder, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme, kan optages som medlemmer af erfa-gruppen. Tilmelding kan ske hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

Arbejdsudvalget består af mindst seks personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år. Tre af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.

Om os

05. maj 2017

Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Bestyrelsen

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har 15 medlemmer, der til sammen repræsenterer cirka 400 medlemsværker. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i april.

Medarbejdere

I Dansk Fjernvarmes sekretariat arbejder 48 ansatte for at sikre fjernvarmens interesser på forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte os, for vi er klar til at hjælpe.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

27. maj 2014

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Se vores åbningstider, kontaktinformationer og hvor du finder os.

02. dec 2016

Indmeldelse

Faglig viden, rådgivning og erfaringsudveksling. Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Fjernvarme.

17. maj 2017

Årsberetning

Her kan du hente de seneste årsberetninger for Dansk Fjernvarme.

14. jun 2016

Uddannelse

Det er Dansk Fjernvarmes mål at være branchens foretrukne uddannelsesleverandør.