Dansk fjernvarmes erfa-grupper

De fleste af Dansk Fjernvarmes medlemmer er aktive i en eller flere af foreningens otte erfa-grupper.

I erfa-grupperne bidrager medlemmerne til fællesskabet og udviklingen i sektoren med deres viden og erfaringer samtidig med, at de lærer af andre. Det betyder, at den viden og de erfaringer, det enkelte varmeværk ligger inde med, bliver til gavn for hele fjernvarmebranchen.