Dansk Fjernvarmes erfa-grupper

De fleste af Dansk Fjernvarmes medlemmer er aktive i en eller flere af foreningens otte erfa-grupper.

I erfa-grupperne bidrager medlemmerne til fællesskabet og udviklingen i sektoren med deres viden og erfaringer samtidig med, at de lærer af andre. Det betyder, at den viden og de erfaringer, det enkelte varmeselskab ligger inde med, bliver til gavn for hele fjernvarmebranchen.

Alle medlemmer af Dansk Fjernvarme kan blive meldt ind i en eller flere af erfa-grupperne. Det er gratis at være medlem af en erfa-gruppe.