01. mar 2021 Presseklip

Klimarådet dumper regeringens klimaindsats

LÆS I DAG: Fjernvarmen vil skrue op for klimaindsatsen. Flertal kræver klimahandling fra regeringen efter kras kritik. Erhvervslivet er klar til den hårde klimakur: Det skal koste at forurene. Klimarådet tror ikke på regeringens affaldsplan. Ny fjernvarme kommer nærmere i Jelling. Et skridt nærmere fjernvarme i Foldby.

DR:
Klimarådet dumper regeringens klimaindsats

Regeringen har ikke lavet nok konkret politik eller planer for, hvordan Danmark skal opfylde sit klimamål for 2030.

Sådan lød det fra det rådgivende og uafhængige organ i Klimarådet, der fredag offentliggjorde sin statusrapport for klimaindsatsen, kunne en lang række medier berette, heriblandt DR.

Regeringens hidtidige indsats på klimaområdet, som i flere medier bliver oversat til karakteren ‘dumpet’, bliver kritiseret af Klimarådet for indtil videre kun at have anskueliggjort en tredjedel af de reduktioner, der skal til for at nå klimamålet, ligesom dens sats på nye teknologierne gennembrud også betegnes som en usikker fremgangsmåde.

- Det, der foreligger, er ikke tilstrækkeligt konkret til, at vi kan se, hvordan vi vil nå i mål med 2030-målsætningen, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Klimarådet kommer derfor også med fem anbefalinger til videre handling herfra. Der er behov for en samlet køreplan for alle områder, hvor der skal findes CO2-reduktioner, der er brug for en national strategi for CO2-fangst og –lagring, en gradvis stigende ensartet og høj CO2-afgift, det skal gå stærkere med at udtage flere lavbundsjorde i landbruget, og så skal der sættes en højere pris på CO2-udledninger i samfundsøkonomiske beregninger.

Trods kritikken tager klimaminister Dan Jørgensen (S) glædeligt imod anbefalingerne.

- Jeg synes faktisk, at Klimarådet har nogle ret gode råd. De kommer med nogle anbefalinger, og vi kommer til at levere på de anbefalinger, siger han og nævner, at der er forhandlinger på vej om landbruget, og at regeringen vil komme med en strategi for, hvordan man kan fange og lagre CO2 fra eksempelvis fabrikker og forbrændingsanlæg, siger han.

*****

EnergiWatch:
Fjernvarmen vil skrue op for klimaindsatsen

Klimarådets statusrapport gav anledning til en lang række af reaktioner, og hos EnergiWatch kunne man berette, at fjernvarmesektoren på baggrund af rådets konklusioner ønsker at gøre en ekstra indsats.

I sin rapport skriver Klimarådet, at der sagtens kan gøres yderligere tiltag for at udfase danskernes olie- og gasfyr til grønne opvarmningsformer. Den pointe møder opbakning fra Dansk Fjernvarme.

- Klimarådet konstaterer, at omstillingen af vores boligopvarmning til grøn varme er en af de lavest hængende frugter at plukke, og der med fordel kan skrues yderligere op for de politiske ambitioner for udskiftningen af naturgasfyrede boliger. Det er vi helt på linje med, og vores medlemmer gør allerede en kæmpe indsats i dag. Der kan dog tages flere midler i brug for at hjælpe konverteringsindsatsen yderligere på vej, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, der bl.a. peger på, at en tildeling af flere tilskudsmidler til fjernvarmeprojekter kan give flere CO2-reduktioner.

Ligesom Klimarådet efterlyser direktøren også en national strategi for CCS og CCU, der kan hjælpe på at fjerne CO2 fra affaldsforbrændingen, ligesom overskudsvarmen fra anlæggene kan blive nyttiggjort i fjernvarmenettet. Han støtter derfor også op om Klimarådet kæphest om en ensartet CO2-afgift, der kan hjælpe teknologiudviklingen yderligere på vej.

Samtidig advarer Kim Mortensen mod, at ny regulering med benchmarking og indtægtsrammer kan betyde, man i sidste ender glipper vigtige CO2-reduktioner fra varmesektoren.

- Det er bydende nødvendigt, at fjernvarmeselskaberne har regulatorisk frihed til at foretage nye, grønne investeringer. Indførelsen af indtægtsrammer og benchmarking vil være en bremseklods for den fortsat grønne udbygning med eksempelvis store varmepumper, geotermi og overskudsvarme, siger Kim Mortensen.

*****
EnergiWatch:
Flertal kræver klimahandling fra regeringen efter kras kritik

Et flertal af partier udtrykte deres store utilfredshed med regeringens klimaindsats oven på offentliggørelsen af Klimarådets statusrapport, skriver Ritzau i et telegram, her bragt hos EnergiWatch.

Indholdet i rapporten er yderst kritisk, og Danmark misser sit klimamål i 2030, hvis den nuværende linje fortsættes, lyder det samstemmigt.

- Vi kan ikke tillade os over for kommende generationer at tage så løst på problemet, som Dan Jørgensen gør. Det er simpelthen for slapt, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

Regeringen har allerede fundet en tredjedel af de nødvendige CO2-reduktioner. De sidste to tredjedele bliver dog de sværeste at hente hjem, påpeger Klimarådet, og derfor er der behov for konkrete køreplaner og milepæle for de enkelte sektorer. Derfor skal det også til at gå stærkt, lyder det bekymret fra SF’s klimaordfører, Signe Munk.

- Alle grønne advarselslamper bør blinke i Klimaministeriet, efter at rapporten er landet. Det står nu sort på hvidt, at vi ikke når vores klimamål med den nuværende hastighed. Vi skubber for mange svære beslutninger ud i fremtiden, og det går ikke, hvis man vil være en ansvarlig og seriøs, grøn regering, siger hun.

- Det er en dumpekarakter til regeringens klimapolitik, man er ikke nået langt nok. Det er et wakeupcall, det er ikke bare forslag, der kommer fra Klimarådet, lyder det fra Radikales klimaordfører og tidligere klimaminister, Rasmus Helveg.

Også Venstre og Konservative udtrykte deres kritik af regeringen.

*****

Finans:
Erhvervslivet er klar til den hårde klimakur: Det skal koste at forurene

Ifølge Klimarådet skal der fart på med en CO2-afgift, fordi en ensartet drivhusgasafgift er et af de billigste og mest effektive værktøjer til 70-procentsmålet. Og det er nøglen til den grønne omstilling, lyder det fra flere erhvervsorganisationer. Det skriver Finans.dk.

Hos Dansk Fjernvarme, der er brancheorganisationen for landets 370 fjernvarmeselskaber, takker direktør Kim Mortensen ja til en høj ensartet CO2-afgift, som vil tilskynde boligejere til at udskifte deres fossile fyr til grøn varme.

- Klimarådet konstaterer, at omstillingen af vores boligopvarmning til grøn varme er en af de lavest hængende frugter at plukke, og der med fordel kan skrues yderligere op for de politiske ambitioner for udskiftningen af naturgasfyrede boliger. Det er vi helt på linje med, og vores medlemmer gør allerede en kæmpe indsats. Der kan dog tages flere midler i brug for at hjælpe konverteringsindsatsen yderligere på vej, siger Kim Mortensen og opfordrer til yderligere tilskudsmidler.

*****

Politiken:
Klimarådet tror ikke på regeringens affaldsplan

Affaldsplanen giver ingen garanti for, at der bliver færre forbrændingsanlæg i Danmark, mener Klimarådet. Samtidig ses anlæggene som vigtige for et andet klimatiltag – nemlig at indfange og lagre CO2. Både regeringen, Klimarådet og den grønne tænketank Concito ser indfangning og lagring eller genanvendelse af CO2 (kendt som CCS) som et centralt element i klimapolitikken.

Ifølge Politiken rammer Klimarådets udmelding dermed lige ned i den ophedede diskussion om affaldsforbrændingsanlæggenes fremtid.

Alle forbrændingsanlæg leverer varme til fjernvarmen, og derfor kan manglende leverancer af affald til et anlæg betyde, at der i stedet bliver brændt mere biomasse. Det høje danske forbrug af biomasse, ikke mindst importen af træpiller, anses for at være problematisk.

Brancheorganisationen Dansk Fjernvarme fremhæver Klimarådets kritik af affaldsaftalen i sin kommentar til statusrapporten.

- Klimarådet fastslår, der er meget store risici forbundet med affaldsaftalen, som skal nedbringe den nationale forbrændingskapacitet. (...) Vi foreslår derfor, at man genbesøger aftalen, siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen. Han peger også på potentialet for CCS.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Ny fjernvarme kommer nærmere i Jelling

Som fjernvarmeforbruger kommer du ikke til at mærke den store forandring, når Jelling Varmeværk senere på året får leveret varme fra Tvis, som er et varmetransmissionsselskab ejet af kommunerne i Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart.

Men det er også helt efter planen, at hverken varmens kvalitet eller prisen påvirkes af den nye aftale, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Til gengæld vil du formentlig bemærke det næste halve års tid, at der graves huller i selve Jelling by og på strækningen til Skibet og Vejle for at lægge fjernvarmeledningen ned i jorden. Men hvor lang tid vil gravearbejdet stå på?

- Det er svært at svare præcist på, da det vil ske i intervaller. Entreprenørens tidsplan kender jeg ikke præcis, men de har "frie" tøjler til tilrettelæggelse under ansvar for, at byens trafik skal fungere. Der er flere gravehold i gang samtidig og flere forskellige steder på ledningen. Der tages også her hensyn til vejrforholdene, fortæller Frans Andersen, formand for Jelling Varmeværk.

Han fortælle, at Jelling Varmeværk vil være endeligt tilkoblet til varmesystemet fra TVIS den 1. oktober 2021.

*****
Favrskov-Posten:
Et skridt nærmere fjernvarme i Foldby

Måske får Foldby-borgere snart mulighed for at skifte fra naturgas til fjernvarme. Hinnerup Fjernvarmes bestyrelse har nemlig godkendt og indsendt et projektforslag, der skal åbne en ny mulighed for den sidste udbredelse af fjernvarme til Foldby-området.

- Vi har sammensat et godt og solidt projekt, som giver nye muligheder for at skifte fra naturgas til fjernvarme, lyder det således fra værket ifølge Favrskov-Posten, der også citerer Hinnerup Fjernvarme for, at man kan benytte sig af tilskudspuljer fra regeringens klimaaftale kan fjernvarmen tilsluttes "til priser, der nemt kan matche varmepumper.

Nu mangler den kommunale godkendelse og høringsperiode, men Hinnerup Fjernvarme forventer en godkendelse på Teknik og Miljø-udvalgsmødet i april.