29. apr 2019 Presseklip

Kommuner skal tage større klimaansvar

LÆS I DAG: Minister skal forklare om radioaktiv aske. Verdo kan have overset skattepligt. Byrådsmedlemmer opfordrer til at bremse Verdos køb af Eniigs fjernvarmenet. Fjernvarme i vokseværk: Nyt hovedsæde, fusion i gang og overskudsvarme på vej i rørene. Derfor fyrede Verdo direktøren. Tønder må lave flisværk.

Altinget:
Kommuner skal tage større klimaansvar

Der skal oprettes lokale Ungeklimaråd i alle landets kommuner, oprettes kommunale klimabudgetter, og så skal klimahensyn vægtes på lige fod med økonomi i kommunale udbud, anbefaler Ungeklimarådet. Det fortæller Altinget.dk.

Det fremgår af Ungeklimarådets første anbefalinger, som blev overrakt til klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fredag. I alt gav de unge 17 anbefalinger til ministeren, hvoraf seks udgjorde et fødevareudspil.

De øvrige anbefalinger er til en ny skærpet klimalov, hvor kommunerne også skal mere på banen, ifølge Ungeklimarådet.

- Der ligger et stort ansvar for klimaet på kommunalt plan, da her ikke er så langt fra det politiske organ til borgerne. Rigtig mange beslutninger, der bliver truffet på det lokale plan, påvirker klimaet, skriver Ungeklimarådet.

*****

SN.dk:
Minister skal forklare om radioaktiv aske

Enhedslisten vil have Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på banen i sagen om radioaktiv aske fra fjernvarmeværker. Partiets miljøordfører Øjvind Vilsholm frygter, at den radioaktive aske kan skade naturen og har derfor stillet fire spørgsmål til ministeren – det fortæller SN.dk.

Frederiksborg Amts Avis skrev i sidste uge, at asken fra den flis, som Halsnæs Forsyning og andre varmeværker brænder af, indeholder det radioaktive stof Cæsium-137, som er optaget i træ fra bl.a. Baltikum efter Tjernobyl-atomkraftulykken i 1986 og bliver koncentreret i asken.

Enhedslistens miljøordfører Øjvind Vilsholm har derfor bedt Miljø- og fødevareministeren om at redegøre for, hvordan man sikrer, at den radioaktive aske ikke påvirker dyrelivet under opbevaringen. Og han vil desuden have ministeren til at sikre, at den radioaktive flis-aske ikke spredes i naturen i koncentrationer, som kan være skadelige for dyre- og plantelivet.

- Det virker umiddelbart som om, det er undersøgt, hvordan de mennesker, der håndterer asken, skal gebærde sig. Men jeg kan ikke se nogen steder, hvilken fare der kan være for miljøet, når den her aske på den ene eller anden måde spredes i naturen. Jeg håber meget, at ministeren kan garantere, at der ikke er nogen risiko for dyre- og plantelivet, siger Øjvind Vilsholm.

*****

Finans.dk: 
Verdo kan have overset skattepligt

Med næsten 20 års forsinkelse har Verdo opdaget, at koncernens fjernvarmeselskab har levet adskillige år i skattefrihed uden at være berettiget til det. Det fremgår af en powerpoint-præsentation, som Verdos ledelse brugte i forbindelse med en orientering af bestyrelse og repræsentantskab før påske.

Varmeselskabet blev stiftet i 2000, men det begyndte først at betale skat i 2012 efter en vurdering fra virksomhedens revisor. Ifølge Finans.dk forklarer præsentationen, at Verdo nu er blevet klar over, at Verdo Varme A/S har været skattepligtig siden år 2000 og har meddelt dette til Skat.

Over for Finans bløder Verdo op på sin egen konklusion og oplyser, at varmeselskabet »måske har været skattepligtigt i perioden 2000-2011 og har bedt Skat om at vurdere dette.«

Verdo vil overfor Finans.dk ikke kommentere på størrelsen af et potentielt skattekrav, der i givet fald vil komme, efter at Forsyningstilsynet har pålagt varmeselskabet at betale foreløbigt 235 mio. kr. tilbage til varmekunderne som følge af overfaktureringssagen.

Skatteprofessor Jan Pedersen fra Aarhus Universitet påpeger, at der gælder en absolut forældelsesfrist for Skattestyrelsen på 10 år - og det er kun, hvis skattevæsenet kan argumentere for, at Verdo har handlet som minimum groft uagtsomt.

Dermed kan Skattestyrelsen allerhøjst gå tilbage til 2009.

*****

Alt om Herning:
Byrådsmedlemmer opfordrer til at bremse Verdos køb af Eniigs fjernvarmenet
Byrådsmedlemmerne Mogens Nyholm og Daniel Madié fra Randers opfordrer Randers-borgmester Torben Hansen til at bremse for Verdos køb af Eniigs fjernvarmenet, fordi Verdos sagsfremstilling efter deres mening er ufuldstændig og dårligt forberedt, skriver Alt om Herning.

- Randers Kommune har hyret et professionelt konsulentfirma Horten, der konstaterer mange fejl og mangler i Verdos sagsfremlæggelse. Det lige fra benyttede prismodeller til forskellige vilkår for handelen. Som Horten konstaterer, så mangler der i den grad dokumentation i Verdos sagsakter, skriver de i en pressemeddelelse

Randers Byråd skal i dag tage stilling til handlen. Byrådet spørger til, hvordan Eniig vil forvalte det el-net i Randers, Hobro og Hillerød, Verdo vil sælge for 720 millioner kroner. Byrådet interesserer sig også for varmen i Herning, som Verdo vil købe for 160 millioner kroner.

Nikker Randers Byråd i dag ja til handlen, skal den godkendes af de danske konkurrencemyndigheder for at træde i kraft.

*****

Fyens.dk:
Fjernvarme i vokseværk: Nyt hovedsæde, fusion i gang og overskudsvarme på vej i rørene

Pladsmangel tvinger Middelfart Fjernvarme til at se sig om efter en byggegrund til en ny og tidssvarende kontorbygning, hvor der er plads til alle ansatte - og til at vokse. Og det hele skal ifølge bestyrelsen være klar i løbet af 18 måneder.

Det kunne formand for Middelfart Fjernvarme, Anders Nørregaard, fortælle på den årlige generalforsamling, og han kunne også udpege den adresse, der står øverst på varmeværkets ønskeliste til nyt hjemsted:

- Det er ingen hemmelighed, at vi har kigget på Toyotagrunden. Den ligger fuldstændig ideelt i forhold til at komme til og fra, og der er så rigeligt plads til de omkring 5000 kvadratmeter, vi har brug for. Det vigtigste for os er at få skabt nogle tidssvarende rammer for vores personale og at fremtidssikre Middelfart Fjernvarme i lokaler, der vil kunne afhændes igen, hvis hele varmemarkedet skulle ændre sig radikalt i løbet af de næste år, siger Anders Nørregaard ifølge Fyens.dk.

Bestyrelsen i Middelfart Fjernvarme har undersøgt, hvad det ville koste at rive ned og genopbygge i Hessgade. Den estimerede pris ligger på 10 millioner kroner, mens det vurderes, at der kan bygges nyt domicil et andet sted i byen for 12 millioner kroner.

For den enkelte bruger af Middelfart Fjernvarme vil regningen for den nye administrationsbygning ligge på 75 kroner årligt.

*****

EnergiWatch:
Derfor fyrede Verdo direktøren

Det var de mange sager om overfakturering af varmekunder, den koncerninterne udlodning og efterfølgende tilbagelån og forhøjelsen af eltarifferne, der endte med at koste jobbet i Verdo for nu tidligere adm. direktør Kim Frimer.

Bestyrelsen havde ellers inden påske udtrykt tillid til direktøren. Men bestyrelsen var ikke blevet orienteret om de mange sager – og det udløste fyringen.

- Tirsdag bad jeg direktionen – og specielt den adm. direktør – om at få de sager på bordet, nogen kunne have en negativ holdning til. Der blev nævnt et par stykker, men ikke ret mange. Alligevel blev der ved med at opstå sager, som bestyrelsen i flere tilfælde ikke var blevet informeret om, siger bestyrelsesformand Torben Høeg Bonde til EnergiWatch.

Bestyrelsesformanden oplyser, at udveksling af information er essentielt for at have tiltro til hinanden. Og at man i krisetider skal have ekstra fokus på at holde sit bagland godt informeret. Ikke mindst i en forbrugerejet virksomhed.

*****

JydskeVestkysten:
Tønder må lave flisværk

Tønder Fjernvarmeselskabs forbrugere har på en ekstraordinær generalforsamling nikket ja til byggeriet af et nyt flisværk.

Værket vil kunne dække 25-30 procent af varmebehovet. Og det er bestyrelsens forventning, at man med værket vil kunne skære 1.600 kroner af den årlige varmepris for et standardhus.

Det samlede budget for projektet er på 30 millioner kroner. Og hvis alt går vel, står værket klar i slutningen af 2020, oplyser JydskeVestkysten.