12. apr 2019 Presseklip

Klimaråd vil af med afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG:  Klimaråd vil af med afgift på overskudsvarme. Tusindvis af kroner at spare ved at droppe oliefyret. Verdo stopper forrentning midlertidigt. Lemvig har vundet i fusionssag. Varmeværker slår sig sammen.

Nordjyske:
Klimaråd vil af med afgift på overskudsvarme

For at varmen fra serverne på Apple, Google og Facebooks store datacentre kan bruge til fjernvarme, kræver det, at overskudsvarmen bliver fritaget for afgifter ligesom andre klimavenlige energikilder. Det er konklusionen fra Klimarådet i en ny rapport.

Partierne bag energiaftalen er netop blevet enige om, at virksomheder kan få sænket afgiften lidt, hvis de kan dokumentere, at varmen bliver produceret energieffektivt. Men den afgift bør være 0 kroner, lyder det fra Klimarådet.

Direktøren i Dansk Fjernvarme er enig med Klimarådet.

- Der ligger et enormt potentiale i overskudsvarmen fra de kommende datacentre. Hvis det potentiale skal indfries, så er det klart, at vi ikke skal pålægge den en masse nye afgifter, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme til Ritzau ifølge Nordjyske.

*****

EnergiWatch:
Verdo stopper forrentning midlertidigt

Multiforsyningen Verdo stopper med at indregne forrentning i kundernes regninger, skriver EnergiWatch. Som beskrevet på Finans har Verdo hævet varmeprisen over for sine kunder med en kontroversiel metode.

Forsyningstilsynet har pålagt Verdo at tilbagebetale 235 mio. kr. for forrentning i 2000-2005 og mangler at tage stilling til de senere års forrentning. Verdo har søgt om at forrente indskudskapitalen i 2019 og 2020, men stopper den med at indregne forrentning, så snart det praktisk muligt.

Verdo vil formentlig 1. juni begynde at tilbagebetale de 235 mio. kr. til kunderne ved at reducere deres varmeregninger.

*****

Jyllands-Posten:
Tusindvis af kroner at spare ved at droppe oliefyret

Jyllands-Posten bringer i dag en stor oversigt over de syv mest almindelige varmekilder, når parcelhuset skal varmes op. Fjernvarme er den første opvarmningsform på listen, og her fremhæves det, at fjernvarme produceres på mange forskellige emner fra affald over olie til rene vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse. Cirka 61 procent af fjernvarmen kommer i 2019 fra vedvarende energikilder, skriver Jyllands-Posten.

Under fordele står der ”fjernvarme er billig, nem og miljøvenlig. Fjernvarmeselskaberne må ikke tjene penge, hvilket gør, at prisen afspejler den reelle pris”.
Ulemper ved fjernvarmen er, ifølge Jyllands-Posten, at mange anlæg ikke passer i størrelse og indstilling til det hus, de er installeret i, og at varmen derfor ikke udnyttes ordentligt.
De øvrige opvarmningsformer, som Jyllands-Posten ser nærmere på, er, naturgas, jordvarme, luft til vand-varmepumpe, træpillefyr, oliefyr og elvarme.

*****

Energy Supply:
Lemvig har vundet i fusionssag

Højesteret har afsagt dom i en sag mellem fire forbrugere i Nørre Nissum og Lemvig Varmeværk. Sagen går tilbage til 2017, hvor forbrugerne satte spørgsmålstegn med, om fusionen mellem Lemvig Varmeværk og kraftvarmeværkerne i Klinkby og Nørre Nissum var lovlig – og om det var i orden, at Lemvis Varmeværk i den forbindelse opkrævede et beløb fra forbrugerne i Nørre Nissum til udligning af gælden.

Det oplyser Energy Supply, der også fortæller, at formanden for Lemvig Varmeværk er mellemfornøjet.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at Højesteret nu har stadfæstet de tidligere domme, hvor vi blev frifundet. Men ret beset er de eneste vindere i denne sag de advokater, der har ført sagen dels for beboerne i Nørre Nissum dels for os som varmeværk. Os, der har været berørt af sagen, har alle tabt i form af unødvendigt stort tidsforbrug og høje unødvendige udgifter til advokater med mere. Når dagen er omme, er der kun varmeværkets kunder til at betale de omkostninger, Lemvig Varmeværk har haft, siger formand Sonny Finn Jørgensen til Energy Supply.

*****

TV MidtVest:
Varmeværker slår sig sammen
Landsbyen Hvam kobler sig sammen med nabobyen Aalestrup og det betyder at forbrugerne kan se frem til et fald i varmeprisen.

Landsbyen har i mange år haft et naturgasfyret kraftvarmeværk og en høj varmepris. Nu kan forbrugerne i Hvam se frem til at spare cirka 10.000 kroner om året på varmeregningen ved at gå sammen med nabobyen.

Den nye løsning bliver ikke bare billigere, den bliver også grønnere. Varmeværket i Aalestrup fyrer nemlig med bark fra lokale savværker suppleret af varme fra et nyt solfangeranlæg.